AVG: Model Verwerkersovereenkomst

AVG: Model Verwerkersovereenkomst

Als scheidingsbegeleider verwerkt u persoonsgegevens van cliënten. Hierbij gaat het om NAW-gegevens, maar bijvoorbeeld ook om financiële gegevens. Als verwerkingsverantwoordelijke dient u bepaalde maatregelen te treffen ter bescherming van deze persoonsgegevens. Mogelijk maakt u voor de uitvoering van uw dienstverlening gebruik van derden. Hierbij kunt u denken aan de advocaat die het verzoekschrift tot echtscheiding indient of een boekhouder die uw financiële administratie voert. Ook als u gebruik maakt van CRM-systemen, de ‘cloud’ of alimentatierekensoftware, verstrekt u persoonsgegevens aan derden. Deze derden worden volgens de AVG aangemerkt als verwerker. U dient om als verwerkingsverantwoordelijke te voldoen aan uw verplichtingen die vanuit de AVG-regelgeving voor u gelden een verwerkersovereenkomst aan te gaan met deze verwerker.

Dit modeldocument kunt u gebruiken om met eerder genoemde derden een verwerkersovereenkomst te sluiten. U dient deze modelovereenkomst zelf op maat te maken door een aantal zaken in te vullen en aan te vullen.

U dient ingelogd te zijn om dit document te kunnen downloaden. Klik hier om in te loggen.

© Copyright - De Scheidingsdeskundige