AVG: Model Verwerkersovereenkomst

AVG: Model Verwerkersovereenkomst

Als scheidingsbegeleider verwerk je persoonsgegevens van cliënten. Hierbij gaat het om NAW-gegevens, maar bijvoorbeeld ook om financiële gegevens. Als verwerkingsverantwoordelijke dient je bepaalde maatregelen te treffen ter bescherming van deze persoonsgegevens. Mogelijk maak je voor de uitvoering van jouw dienstverlening gebruik van derden. Hierbij kun je denken aan de advocaat die het verzoekschrift tot echtscheiding indient of een boekhouder die jouw financiële administratie voert. Ook als je gebruik maakt van CRM-systemen, de ‘cloud’ of alimentatierekensoftware, verstrek je persoonsgegevens aan derden. Deze derden worden volgens de AVG aangemerkt als verwerker. Je dient om als verwerkingsverantwoordelijke te voldoen aan jouw verplichtingen die vanuit de AVG-regelgeving voor jou gelden een verwerkersovereenkomst aan te gaan met deze verwerker.

Dit modeldocument kun je gebruiken om met eerder genoemde derden een verwerkersovereenkomst te sluiten. Je dient deze modelovereenkomst zelf op maat te maken door een aantal zaken in te vullen en aan te vullen.

U dient ingelogd te zijn om dit document te kunnen downloaden. Klik hier om in te loggen.

© Copyright - De Scheidingsdeskundige