Model algemene voorwaarden

Model algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn als model opgesteld ervan uitgaande dat je als gebruiker alleen op het terrein van (echt)scheidingsbegeleiding activiteiten verricht. Je kunt deze algemene voorwaarden niet gebruiken voor andere ondernemersactiviteiten. Met het opstellen van deze algemene voorwaarden hebben wij gestreefd naar een goede wisselwerking tussen het beperken van de (aansprakelijkheids)risico’s en het hanteren van leesbare en evenwichtige voorwaarden tussen klant en dienstverlener. Het staat jou vanzelfsprekend vrij om andere keuzes te maken en de algemene voorwaarden aan te passen. Je blijft zelf verantwoordelijk voor de inhoud van jouw algemene voorwaarden. Ten overvloede wijzen wij jou erop dat het voor de optimale werking hiervan van belang is deze voorwaarden (tijdig) aan jouw klant ter beschikking te stellen.

U dient ingelogd te zijn om dit document te kunnen downloaden. Klik hier om in te loggen.

© Copyright - De Scheidingsdeskundige