Mr. M. Boender

Mr. M. Boender

Mr. M. Boender

Martine Boender is advocaat bij DVDW Advocaten te Den Haag en Rotterdam en houdt zich bezig met advisering en procederen op het gebied van het familie-, erf- en tuchtrecht. Zij is 13 jaar hoofdgriffier geweest van de Raad van Discipline te Den Haag en heeft in 2015 een ommezwaai gemaakt door zich als advocaat te richten op advisering en bijstand van advocaten die geconfronteerd worden met een tuchtrechtelijke klacht. Voorts doceert zij bij de NOvA tuchtrecht en publiceert zij artikelen over dit rechtsgebied in vakbladen. Zij is tevens lid en secretaris van de Raad van Toezicht West van de Stichting tuchtrechtspraak NVM.

Opleidingen verzorgd door deze docent

© Copyright - De Scheidingsdeskundige