Mr. E.J. Lievense

Mr. E.J. Lievense

Mr. E.J. Lievense

Emma Lievense is advocaat bij DVDW Advocaten te Rotterdam en houdt zich bezig met advisering en procederen op het gebied van het familie-, erf- en tuchtrecht. Met betrekking tot dit laatste rechtsgebied staat zij voornamelijk advocaten bij die een klacht tegen zich ingediend zien. Voorts publiceert zij artikelen op dit rechtsgebied.

Opleidingen verzorgd door deze docent

© Copyright - De Scheidingsdeskundige