Bart Breederveld is  advocaat bij Rensen advocaten te Alkmaar en houdt zich met name bezig met advisering en procederen op het terrein van het afwikkelen van vermogen na scheiding en na overlijden. Hij is  als docent verbonden aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en doceert daar, alsmede ook aan de universiteit te Utrecht, diverse vermogensrechtelijke vakken, waaronder het huwelijksvermogensrecht en het relatievermogensrecht. Voorts doceert hij bij diverse onderwijsinstellingen en opleidingsinstituten, o.a.  de vFAS en SSR. In 2008 is hij gepromoveerd op het proefschrift “de huwelijksgemeenschap bij echtscheiding”. Hij publiceert regelmatig in diverse tijdschriften. Als een van de adviseurs van de initiatiefnemers van het wetsvoorstel tot beperking van de gemeenschap (33987) is hij nauw betrokken geweest bij het wetgevingsproces leidend tot het in werking treden van de wet per 1 januari 2018. Hij is Raadsheer-plaatvervanger in het Gerechtshof Den Haag en hij maakt voorts deel uit van een team dat ter beslechting van geschillen optreedt als bindend adviseur (private judge).

© Copyright - De Scheidingsdeskundige