Continuïteitsborging Scheidingspraktijk

continuiteitsborging

Door langdurige ziekte of overlijden kan de continuïteit van jouw onderneming onder druk komen te staan. Met een abonnement op Permanente Praktijkondersteuning kun je terugvallen op de Scheidingsdeskundige in geval van calamiteiten. In samenspraak en met ondersteuning van de Scheidingsdeskundige kunnen adequate maatregelen worden genomen zoals:

  • Ondersteuning bij bereikbaarheidsbeleid van jouw onderneming
  • Begeleiding bij informeren van jouw cliënten
  • Selectie van professional(s) voor overname werkzaamheden (beschikbaarheid, deskundigheid, et cetera)
  • Informeren en afstemmen beroepsaansprakelijkheidsverzekering
  • Begeleiding bij overdracht cliënten naar waarnemer

Hierdoor ben je er zeker van dat in geval van calamiteiten jij, jouw naasten of jouw nabestaanden er niet alleen voor staan. Dit geeft rust en straalt professionaliteit uit naar jouw relaties.

Download hier de Toolkit continuïteitsborging voor de scheidingsprofessional.

© Copyright - De Scheidingsdeskundige