Recente publicaties in: Algemeen

Reactie op het artikel in Advocatenblad: “Afhechtingsadvocaat op de korrel”

Geplaatst op 8 mei 2024

Op 26 maart verscheen het artikel “Afhechtingsadvocaat op de korrel” in het Advocatenblad. [1] Dit artikel gaat over advocaten die verzoekschriften indienen zonder er veel tijd en aandacht aan te besteden. Doordat advocaten...

- Lees verder


Lijfrentevoorzieningen en scheiden, een praktische toelichting in 2024

Geplaatst op 7 mei 2024

Lijfrentevoorzieningen en scheiden, een praktische toelichting in 2024 Als ouders na een scheiding een gelijkwaardige zorgverdeling overeenkomen maar geen overeenstemming kunnen bereiken over waar het kind zijn...

- Lees verder


Financiële situatie van een ouder na een scheiding kan meewegen bij bepaling hoofdverblijfplaats kind

Geplaatst op 23 april 2024

Financiële situatie van een ouder na een scheiding kan meewegen bij bepaling hoofdverblijfplaats kind Als ouders na een scheiding een gelijkwaardige zorgverdeling overeenkomen maar geen overeenstemming kunnen...

- Lees verder


De beleggingsleer en vergoedingsrechten, daar gaan we weer!

Geplaatst op 16 april 2024

Uitspraak over woning Het kan niet waar zijn in de scheidingspraktijk. Je lost vanuit privévermogen een gezamenlijke hypotheek af en “floep!”. Je hebt ineens jouw economisch belang in het onderliggende...

- Lees verder


Briefadres na een scheiding: fiscale knelpunten?

Geplaatst op 9 april 2024

Briefadres na een scheiding Na een scheiding kan het voorkomen dat een (vertrekkende) ex-partner geen vast woonadres heeft om zich in te schrijven. Dit leidt tot fiscale knelpunten omdat het...

- Lees verder


Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden is duidelijk over voorhuwelijks vergoedingsrecht!

Geplaatst op 2 april 2024

Halveert een voorhuwelijks vergoedingsrecht dat betrekking heeft op een gezamenlijke woning nu wel of niet als je trouwt na 1 januari 2018? Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden is duidelijk en consequent...

- Lees verder


Het is weer tijd voor de belastingaangifte: vergeet de aftrekbare kosten van de scheiding niet!

Geplaatst op 26 maart 2024

  Afbeelding bij vakartikel: Het is weer tijd voor de belastingaangifte: vergeet de aftrekbare kosten van de scheiding niet!Sinds 1 maart kan de belastingaangifte over 2023 worden ingediend. Voor cliënten...

- Lees verder


Compensatie hypotheekrentecontract, een praktische verkenning voor de scheidingspraktijk

Geplaatst op 19 maart 2024

compensatie-hypotheekrentecontract Jasper Horsthuis en Rik Smit geven in dit artikel, dat onlangs werd gepubliceerd in het Echtscheidingsbulletin (EB), een reactie op het artikel in EB 2023/70 inzake “Waardering van...

- Lees verder


Hopeloos in de knel door fiscale constructie bij scheiding: schenking of alimentatie?

Geplaatst op 12 maart 2024

De bijdragen in het levensonderhoud van de ex-partner werden als jaarlijkse schenkingen afgesproken om te voorkomen dat deze zouden worden belast als partneralimentatie. Hiermee wilden ex-partners...

- Lees verder


Strijd tegen aangepaste huwelijkse voorwaarden – Hoge Raad 2 februari 2024

Geplaatst op 5 maart 2024

Tijdens het huwelijk worden huwelijkse voorwaarden aangepast ten nadele van de vrouw. Hierdoor vervalt het recht op pensioenverevening en het recht op verrekening van de waarde...

- Lees verder


Kennisgroepstandpunten co-ouders en inkomensafhankelijke combinatiekorting

Geplaatst op 27 februari 2024

Het eens baanbrekende kennisgroepstandpunt over de 78 dagen-eis voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting (hierna 'IACK’) is vervallen. Dit heeft alles te maken met de aanpassing van art....

- Lees verder


Klacht bij Kifid: adviesfout rentecontract bij scheiding kost hypotheekadviseur €13.875

Geplaatst op 20 februari 2024

Door onjuist advies van een hypotheekadviseur kan een gescheiden partner maar 50% van het hypotheekrentecontract meenemen, terwijl hij achteraf 100% had kunnen meenemen. Het Kifid stelt de schade voor de man op € 13.875 en...

- Lees verder


Het belang van cybersecurity voor de beroepspraktijk van de scheidingsprofessional

Geplaatst op 13 februari 2024

Het digitale tijdperk brengt ongekende voordelen en mogelijkheden. Maar in deze complexe digitale omgeving, speelt cybersecurity een belangrijke rol. Daarom dagen we je deze week uit met een aantal vragen om je bewuster te maken...

- Lees verder


Berisping voor advocate vanwege onzorgvuldige werkwijze echtscheidingsdossiers van mediators

Geplaatst op 6 februari 2024

Vakartikel Advocate krijgt berisping wegens onzorgvuldige behandeling echtscheidingszaken. Ze beoordeelde door andere scheidingsprofessionals opgestelde convenanten zonder cliënten te identificeren of te spreken. Op basis van die convenanten diende ze de verzoekschriften tot echtscheiding in. Ondanks aanpassing...

- Lees verder


Esseboom Advies en Financiële Diensten & De Scheidingsdeskundige vieren 10 jarige samenwerking!

Geplaatst op 31 januari 2024

We vieren een decennium samenwerking met Guus Esseboom en Wouter Esseboom CFP® EHP. Naast klanten van het eerste uur zijn zij de afgelopen jaren...

- Lees verder


Hoge Raad buigt zich over vergoedingsrechten bij samenwoners op 17 november 2023

Geplaatst op 30 januari 2024

Vakartikel Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch kent een vergoedingsrecht van € 107.000 toe aan een man die samenwoonde met een vrouw. Het beroep van de vrouw op verjaring slaagt niet. De Hoge Raad vindt dit onbegrijpelijk, vernietigt de...

- Lees verder


Verrekenbeding is nietig omdat er geen sprake is van een notariële akte

Geplaatst op 23 januari 2024

Vakartikel Man en vrouw stellen onder begeleiding van een notaris een verrekenbeding op in een onderhandse overeenkomst. Bij de scheiding weigert de man de overwaarde te verrekenen. Hij stelt dat de overeenkomst nietig is omdat er...

- Lees verder


Verjaring van vergoedingsrechten bij samenwoners, een reëel risico!

Geplaatst op 16 januari 2024

Vakartikel Bij hun scheiding komen de man en de vrouw een levenslange partneralimentatie overeen in combinatie met een niet-wijzigingsbeding. Nu, jaren later, wil de man toch van deze afspraken af en verzoekt wijziging van de alimentatie....

- Lees verder


Levenslange partneralimentatieafspraak met niet-wijzigingsbeding. Voor altijd vastgeketend aan ex?

Geplaatst op 9 januari 2024

Vakartikel Bij hun scheiding komen de man en de vrouw een levenslange partneralimentatie overeen in combinatie met een niet-wijzigingsbeding. Nu, jaren later, wil de man toch van deze afspraken af en verzoekt wijziging van de alimentatie....

- Lees verder


Kifid worstelt in uitspraak met huwelijksgemeenschap en aansprakelijkheid

Geplaatst op 5 december 2023

Vakartikel Word je door het aangaan van een huwelijksgemeenschap aansprakelijk voor een schuld die daarin is gevloeid terwijl je vóór dat moment niet aansprakelijk was? In tegenstelling tot de uitspraak van het Kifid van 7 november...

- Lees verder


Rapport Alimentatienormen vernieuwd!

Geplaatst op 28 november 2023

De Scheidingsdeskundige had de eer om op 21 november jl. aanwezig te zijn bij de presentatie van het vernieuwde Rapport Alimentatienormen. De opbouw van het rapport is verbeterd en de tekst is toegankelijker gemaakt. Een...

- Lees verder


Standaard afspraken over vergoedingsrechten in huwelijksvoorwaarden, standaard fout!

Geplaatst op 21 november 2023

Vakartikel Afspraken over vergoedingsrechten in huwelijkse voorwaarden zetten de wettelijke regeling opzij. Het Hof ’s-Hertogenbosch beslist dat er geen sprake is van een vergoedingsrecht waardoor de man zijn inbreng van ruim € 40.000 verliest.  


Heb je...

- Lees verder


Indexatie alimentatie 2024 vastgesteld op 6,2%! Aandachtspunten voor de scheidingspraktijk

Geplaatst op 14 november 2023

Vakartikel Het indexeringspercentage voor kinder- en partneralimentatie is voor 2024 vastgesteld op 6,2%. Dit percentage is sinds 1984 niet meer zo hoog geweest! Wat betekent dit voor eerder bepaalde onderhoudsvoorzieningen met name als het inkomen van...

- Lees verder


Hoe zit het met de aflossingseis na verkrijging economische eigendom woning bij scheiding?

Geplaatst op 7 november 2023

Vakartikel Onlangs publiceerde de Belastingdienst zijn standpunt ten aanzien van de vraag: kwalificeert het aandeel in de aflossingsvrije lening dat de belastingplichtige van zijn ex-partner overneemt (bij een economische toedeling) als een eigenwoningschuld?  

- Lees verder


De behoefte van een kind als ouders niet hebben samengewoond

Geplaatst op 31 oktober 2023

Vakartikel Hoe stel je voor de bepaling van kinderalimentatie de behoefte van een kind vast als de ouders en het kind nooit als gezin hebben samengewoond? Gerechtshof Amsterdam legt uit.  

- Lees verder


Huisdieren in tweestrijd: handvaten voor het omgaan met Fikkie bij een scheiding

Geplaatst op 3 oktober 2023

Uit een onderzoek naar de huisdierenpopulatie in Nederland blijkt dat er in de helft van de huishoudens een dier loopt, vliegt of zwemt. Honden en katten vormen het grootste aandeel. Bij een scheiding zullen er...

- Lees verder


Afgelopen vrijdag was het zover: de dag van de scheiding!

Geplaatst op 20 september 2023

Vakartikel Jaarlijks vindt op de tweede vrijdag van september in Nederland de “Dag van de Scheiding” plaats op initiatief van de Vfas. Dit jaar was dat op vrijdag 15 september. Tijdens deze dag wordt stilgestaan bij...

- Lees verder


De kindrekening als bron van onrust na scheiding: Hof ontbindt ouderschapsplan deels

Geplaatst op 12 september 2023

Vakartikel Het Hof ontbindt het ouderschapsplan ten aanzien van de kindrekening vanwege de aanhoudende conflicten hierover. De vrouw hoeft niet langer bij te dragen aan de kindrekening vanwege het tekortschieten van de man in...

- Lees verder


Het hof Arnhem-Leeuwarden geeft op 6 juli 2023 duidelijkheid over voorhuwelijks vergoedingsrecht

Geplaatst op 5 september 2023

Vakartikel Sinds de invoering van het nieuwe huwelijksgoederenrecht op 1 januari 2018 bestaat er onzekerheid over de gevolgen van voorhuwelijkse vergoedingsrechten. Op basis van de wettekst zou (een deel van) het vergoedingsrecht kunnen verdampen....

- Lees verder


Dag van de scheiding, doe je mee?

Geplaatst op 22 augustus 2023

Op vrijdag 15 september 2023 is het de Dag van de Scheiding. Een dag waarop jaarlijks veel scheidingprofessionals aandacht vragen voor de noodzaak van goede professionele begeleiding van scheidingen. Ook jij kunt deze gelegenheid aangrijpen...

- Lees verder


De Scheidingsdeskundige bestaat 10 jaar!

Geplaatst op 23 juni 2023

Op 23 juni 2023 vindt de jaarlijkse dag van de Scheidingsdeskundigen plaats. Deze dag heeft dit jaar bovendien een extra feestelijk tintje omdat eveneens het 10 jarige bestaan van De Scheidingsdeskundige wordt gevierd. Al 10...

- Lees verder


Aansprakelijkheidsverzekering voor kinderen, geen overbodige luxe na een scheiding!

Geplaatst op 23 mei 2023

Ouders met het gezag over kinderen tot 14 jaar zijn aansprakelijk voor schade die hun kinderen veroorzaken. Ook na een scheiding kunnen beide ouders aangesproken worden. Daarom is het noodzakelijk dat beide ouders na de...

- Lees verder


Hospitaverhuur en scheidingen, kansen om woonwensen te realiseren?

Geplaatst op 18 april 2023

Na een scheiding nemen woonlasten in veel gevallen toe. Door de scheiding kan er daarnaast sprake zijn van een “te groot” huis. Tegelijkertijd is er in Nederland sprake van woningnood. Biedt hospitaverhuur een oplossing voor...

- Lees verder


Aandachtspunten voortzetten hypotheek na relatiebeëindiging

Geplaatst op 21 maart 2023

Bij een scheiding komt het in veel gevallen voor dat één van de partners de koopwoning wil overnemen. Dit geeft rust voor de blijvende partner en eventueel betrokken kinderen. De vertrekkende partner dient te worden...

- Lees verder


Nieuw! Educatie Online, online leerplatform voor advocaten

Geplaatst op 14 februari 2023

Met trots kunnen wij bekendmaken dat een bundeling van krachten heeft geleid tot een nieuwe samenwerking van de Scheidingsdeskundige met Split-Online en de Kennisbank Familierecht:  

- Lees verder


Voldaan aan kosten van de huishouding, geen vergoedingsrecht!

Geplaatst op 14 februari 2023

Op 5 april 2019 besliste de Hoge Raad dat als een echtgenoot privévermogen investeert in de gemeenschap er, ongeacht het bestedingsdoel, een vergoedingsrecht ontstaat. De Hoge Raad heeft hierbij aangegeven dat er geen vergoedingsrecht ontstaat...

- Lees verder


Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor scheidingsbegeleiders. Is jouw polis op orde?

Geplaatst op 16 januari 2023

Inleiding Ondanks professionele begeleiding kan er veel mis gaan bij scheidingsbegeleiding. Een verkeerde juridische of fiscale duiding kan grote schade tot gevolg hebben. Hierdoor kun je als professional geconfronteerd worden met een aansprakelijkstelling. Daarom is het...

- Lees verder


Nieuwe berekening van partneralimentatie geldt vanaf 1 januari 2023

Geplaatst op 29 november 2022

Rechters gaan met ingang van volgend jaar op een andere manier berekenen hoeveel partneralimentatie mensen kunnen betalen na een echtscheiding. De Expertgroep alimentatie van de Rechtspraak komt 1 januari met nieuwe aanbevelingen,...

- Lees verder


Forfaitaire woonlast bij bepalen draagkracht partneralimentatie per 1 januari 2023?

Geplaatst op 25 oktober 2022

De expertgroep alimentatie is van plan om vanaf 1 januari 2023 in het rapport alimentatienormen aan te bevelen om de draagkracht voor partneralimentatie te bepalen op basis van een forfaitaire woonlast. Graag delen wij het...

- Lees verder


Opheffing RFEA register & Oprichting Register Erkend Scheidingsadviseur®

Geplaatst op 30 september 2022

Recent hebben wij kennis genomen van het besluit van het RFEA bestuur om het RFEA register op te heffen. Leden van het RFEA worden ondergebracht in het register voor Financiele Planners. Onderzocht wordt of oud...

- Lees verder


Box 3-compensatie en de gevolgen voor de scheidingspraktijk

Geplaatst op 19 september 2022

HR 24 december 2021, Box 3-compensatie en de gevolgen voor de scheidingspraktijk Dit artikel is tevens gepubliceerd in EB Tijdschrift voor Scheidingsrecht 2022/63 Auteur: mr. V.A.J. (Vanessa) Vissers van De ScheidingsDeskundige 1. Inleiding De Hoge Raad oordeelde in het...

- Lees verder


Afschaffing FOR en gevolgen voor de scheidende ondernemer

Geplaatst op 16 augustus 2022

In de Voorjaarsnota 2022 is aangekondigd dat de fiscale ouderdagsreserve (FOR) met ingang van 1 januari 2023 wordt afgeschaft. Dat betekent dat met ingang van die datum de FOR niet verder mag worden opgebouwd. De...

- Lees verder


Kleine pensioenen, wel of niet verevenen?

Geplaatst op 26 juli 2022

Op grond van de Wet Verevening Pensioenen bij Scheiding (WVPS) hoeven “kleine” pensioenen niet verevend te worden. Maar stel dat iemand zes van deze “kleine” pensioenen heeft, is het dan toch niet redelijk om te...

- Lees verder


Uitsluiting partneralimentatie in huwelijkse voorwaarden toch mogelijk?

Geplaatst op 21 juni 2022

De Advocaat Generaal (AG) heeft op 18 mei cassatie in het belang der wet ingesteld over de vraag of aanstaande echtgenoten het recht op partneralimentatie voorafgaand aan het huwelijk bij huwelijkse voorwaarden kunnen uitsluiten. Wordt...

- Lees verder


Beroepsaansprakelijkheid bij pensioenafwikkeling, een reëel risico!

Geplaatst op 24 mei 2022

Hof Arhem Leeuwarden 29 maart 2022

Een voormalig cliënt stelt zijn advocaat aansprakelijk omdat zij hem onvoldoende heeft voorgelicht over een vervaltermijn in de huwelijkse voorwaarden met betrekking tot pensioenafwikkeling. De advocaat...

- Lees verder


Wet Pensioenverdeling bij scheiding uitgesteld tot 2027

Geplaatst op 25 april 2022

Tot voor kort was bekend dat de Wet Pensioenverdeling bij scheiding op 1 juli 2022 zou ingaan. Ondanks dat iedereen wel wist dat dat niet haalbaar zou zijn is de termijn nu wel heel ver...

- Lees verder


Aftrekbare kosten in verband met de scheiding en verwerking in de belastingaangifte

Geplaatst op 4 april 2022

Op grond van art. 3.108 Wet IB zijn de kosten voor het verkrijgen, innen en behouden van partneralimentatie fiscaal aftrekbaar voor de alimentatiegerechtigde. Ook zijn in sommige gevallen de kosten om tot pensioenverevening te komen...

- Lees verder


Initiatiefwetsvoorstel “van rechtswege ontstaan van gezamenlijk gezag door erkenning” aangenomen

Geplaatst op 22 maart 2022

Als ouders op het moment dat een kind wordt geboren niet gehuwd of geregistreerd partner zijn, dan heeft alleen de moeder automatisch het ouderlijk gezag. De andere ouder moet, samen met de moeder, een verzoek...

- Lees verder


Wettelijke grondslag voor anti-speculatiebeding bij verdeling woning

Geplaatst op 8 maart 2022

Rechtbank Noord-Holland 9 februari 2022 -  ECLI:NL:RBNHO:2022:1016 Man en vrouw zijn een geregistreerd partnerschap aangegaan. Hierbij hebben zij partnerschapsvoorwaarden opgesteld. Deze houden onder andere in dat iedere goederen gemeenschap is uitgesloten. De man en vrouw zijn...

- Lees verder


De meerwaarde van een meerwaardeclausule

Geplaatst op 9 februari 2022

De waarde van een woning kan in de huidige, overspannen, markt eigenlijk pas echt goed worden vastgesteld na een ‘biedingsstrijd’. Een ton overbieden is daarbij geen uitzondering. In de financiële afwikkeling van een scheiding waarbij...

- Lees verder


Slaapproblemen rondom de scheiding

Geplaatst op 19 december 2021

Een goede slaapkwaliteit is van fundamenteel belang voor onze fysieke en mentale gezondheid. Een scheiding kan om verschillende redenen slaapproblemen met zich meebrengen. Veel mensen die in een scheiding verwikkeld zijn worden hiermee geconfronteerd. Slaapproblemen...

- Lees verder


Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor scheidingsbegeleiders. Is jouw polis op orde?

Geplaatst op 17 augustus 2021

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor scheidingsbegeleiders. Is jouw polis op orde? Een professional die betrokken is bij het scheidingsproces probeert zijn cliënten zo goed mogelijk te helpen. Ondanks professionele begeleiding kan er veel mis gaan bij scheidingsbegeleiding. Een verkeerde...

- Lees verder


Draagplicht van schulden na ontbinding huwelijksgemeenschap

Geplaatst op 18 juni 2021

Artikel 1:100 BW bepaalt dat schulden die onderdeel zijn van de huwelijksvermogensrechtelijke gemeenschap bij de ontbinding hiervan aan beide echtgenoten voor de helft toekomen. Vanaf 1 januari 2018 is in lid 2 van dit artikel...

- Lees verder


Video uitleg afkoop partneralimentatie

Geplaatst op 17 mei 2021

Na een echtscheiding kan er bij één van de ex-echtgenoten behoefte bestaan aan een onderhoudsvoorziening. Het maken van afspraken hierover is in de praktijk vaak niet eenvoudig. Partneralimentatie is een van de meest conflictgevoelige onderwerpen bij...

- Lees verder


Bijdrage SEH Collegetour 11 mei 2021

Geplaatst op 11 mei 2021

De Scheidingsdeskundige gelooft erin dat voorkomen beter is dan genezen. Tijdens de relatie is het voor de betrokken partners van groot belang om stil te staan bij het risico op relatiebeëindiging. Hierdoor kan een hoop...

- Lees verder


Alimentatielijfrente bij scheiden. Slechts een theoretische faciliteit?

Geplaatst op 26 april 2021

Vanaf 2020 is de wettelijke duur van partneralimentatie aanzienlijk verkort.[1] Door het verkorten van de wettelijke alimentatieduur is het ineens afkopen van een alimentatieverplichting toegankelijker geworden. Door een standaard kortere duur zal de...

- Lees verder


Standaard fiscale paragraaf bij scheidingen, standaard fout!

Geplaatst op 24 maart 2021

Een scheiding heeft veel fiscale gevolgen. Daarom wordt in de meeste scheidingsconvenanten een fiscale paragraaf opgenomen. Het is van groot belang dat deze paragraaf zorgvuldig wordt opgesteld. In veel echtscheidingsconvenanten wordt gewerkt met standaardteksten. Een...

- Lees verder


Scheiden en de eigenwoning, een fiscaal labyrint

Geplaatst op 9 maart 2021

Man en vrouw zijn gehuwd onder huwelijkse voorwaarden, waarin zij iedere gemeenschap van goederen hebben uitgesloten. Tot het vermogen van de vrouw behoort de echtelijke woning. Man en vrouw zijn beiden hoofdelijk aansprakelijk voor de...

- Lees verder


Eigenwoningregeling bij scheiden: een praktische invulling van deze complexe regeling.

Geplaatst op 18 februari 2021

De Scheidingsdeskundige krijgt regelmatig vragen over de afwikkeling van de eigenwoning bij scheiding. Dat verbaast ons niet. De eigenwoningregeling in samenhang met scheiden is namelijk zeer complex. Dat blijkt ook uit het gegeven dat volgens...

- Lees verder


Vergoedingsrechten, beleggingsleer, teleurstelling bij scheiding ligt op de loer!

Geplaatst op 4 februari 2021

Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 15 december 2020 een interessante uitspraak gedaan over vergoedingsrechten en het toepassen van de beleggingsleer.[1] De Scheidingsdeskundige heeft de essentie van de uitspraak voor jou samengevat in dit...

- Lees verder


Wet bedrag ineens en de scheidingspraktijk

Geplaatst op 14 januari 2021

Op 12 januari is de “Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen” (hierna: “Wet bedrag ineens”)  door de eerste kamer aangenomen.[1] Dat betekent dat pensioengerechtigden ervoor kunnen kiezen om vanaf 1 januari 2023

- Lees verder


De inkomensafhankelijke combinatiekorting na de uitspraak van de Hoge Raad

Geplaatst op 10 december 2020

Op 13 maart 2020 sprak de Hoge Raad zich uit over de inkomensafhankelijke combinatiekorting in het geval van co-ouderschap. Over de aanloop naar de procedure en de standpunten van de Belastingdienst en de verschillende gerechtshoven...

- Lees verder


Update: Afkoop partneralimentatie, het luistert nauw!

Geplaatst op 10 november 2020

Vorig jaar 31 oktober 2019  publiceerde de Scheidingsdeskundige een artikel met de titel: “Afkoop partneralimentatie, het luistert nauw!”.  Met de jaarwisseling in het vizier krijgen wij weer veel vragen over afkoop van partneralimentatie die in...

- Lees verder


Inkomensafhankelijke combinatiekorting en co-ouderschap

Geplaatst op 30 oktober 2020

Update februari 2021

  De afgelopen jaren is er veel onduidelijkheid geweest over de inkomensafhankelijke combinatiekorting bij co-ouderschap na een scheiding. Ons juridische en fiscaal adviesbureau krijgt geregeld vragen over dit onderwerp. Speciaal voor de (financiële) scheidingsprofessional...

- Lees verder


Tussentijdse wijziging hoogte alimentatie, ingangsdatum direct vastleggen!

Geplaatst op 12 oktober 2020

Een regeling inzake alimentatie[1] kan worden gewijzigd als deze door een relevante wijziging van omstandigheden niet meer aan de wettelijke maatstaven voldoet.[2] Een wijziging van omstandigheden kan bijvoorbeeld ontstaan door de...

- Lees verder


Aftrekbare kosten bij scheidingsbegeleiding

Geplaatst op 1 oktober 2020

Vanuit de scheidingsadviespraktijk ontvangen wij regelmatig vragen over de kosten van scheidingsbegeleiding en de eventuele mogelijkheid deze kosten af te kunnen trekken. Het is van groot belang dat de scheidingsconsument goed wordt geïnformeerd over de...

- Lees verder


Huwelijkse voorwaarden en verrekenbedingen, een ingewikkeld huwelijk

Geplaatst op 11 augustus 2020

Stellen die in hun huwelijkse voorwaarden een periodiek verrekenbeding hebben opgenomen, hebben dit in de praktijk meestal niet uitgevoerd. Dat leidt in de scheidingspraktijk tot problemen. Cliënten dienen het verrekenbeding bij een scheiding in principe...

- Lees verder


Vergoedingsrechten en de adviespraktijk

Geplaatst op 28 juli 2020

Tijdens relaties mengen stellen geld. Bij scheidingen leidt dit tot veel discussies. Hoe ga je om met dergelijke investeringen bij de afwikkeling van een scheiding? Hoe kunnen problemen door goed financieel advies worden voorkomen? In...

- Lees verder


Uitspraak Raad van Discipline 4 mei 2020

Geplaatst op 10 juli 2020

Op 4 mei jl. heeft de Raad van Discipline een relevante uitspraak[1] voor de scheidingspraktijk gedaan. Graag informeren wij jou over de inhoud van de uitspraak en de relevantie voor de scheidingsadviespraktijk. In...

- Lees verder


Economische afhankelijkheid en relaties, een maatschappelijk probleem!

Geplaatst op 12 juni 2020

Als financieel planner bent u gewend om de risico’s voor uw client in kaart te brengen: hoe staat hij of zij ervoor bij arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of overlijden van de partner? Maar wat doet u met...

- Lees verder


Zorgverdeling van de kinderen en Corona

Geplaatst op 4 juni 2020

Door de coronacrisis kunnen zorgregelingen met betrekking tot de kinderen, onder druk komen te staan. Ouders hebben er geen zicht op met wie het kind bij de andere ouder in aanraking komt en of de...

- Lees verder


Vergoedingsrechten bij consumptieve bestedingen

Geplaatst op 26 mei 2020

Op 5 april 2019 heeft de Hoge Raad[1] een zeer relevante uitspraak gedaan inzake vergoedingsrechten bij consumptieve bestedingen. In dit artikel gaan we in op de essentie van deze uitspraak en de gevolgen...

- Lees verder


Staat van aanbrengsten, zin of onzin?

Geplaatst op 14 april 2020

Introductie Sinds de invoering van de Wet aanpassing gemeenschap van goederen op 1 januari 2018 vallen voorhuwelijkse bezittingen en schulden in principe niet meer in de gemeenschap van goederen. Hierdoor zullen de voorhuwelijkse bezittingen en schulden...

- Lees verder


Interne draagplicht, een verplicht onderdeel van hypotheekadvies!

Geplaatst op 7 maart 2020

Tijdens relaties gaan partners samen schulden aan. Hierdoor worden partners beiden hoofdelijk aansprakelijk voor de betreffende schuld. Het kan gaan om schulden voor een woning of schulden...

- Lees verder


Belastingaangifte en de draagplichtovereenkomst

Geplaatst op 6 maart 2020

De jaarlijkse belastingaangifte staat weer voor de deur. Sinds het goedkeurende besluit van 30 januari 2018 verdient het invullen van de aangifte extra aandacht. Door middel van...

- Lees verder


Rekenhulp vaststellen duur partneralimentatie

Geplaatst op 22 januari 2020

Op 1 januari 2020 is de Wet Herziening Partneralimentatie ingegaan. Hierdoor wordt de maximale duur van alimentatieverplichtingen in veel gevallen beperkt. Deze wijziging heeft daardoor grote invloed...

- Lees verder


Betaalde hypotheekrente niet zomaar aftrekbaar als partneralimentatie

Geplaatst op 23 december 2019

De eigenwoning speelt bij veel scheidingen een belangrijke rol. Scheidende stellen kunnen bij het onjuist inrichten van hun afspraken geconfronteerd worden met grote fiscale tegenvallers die zich vaak pas jaren na de scheiding manifesteren. Regelmatig...

- Lees verder


De evidente noodzaak van een draagplichtovereenkomst

Geplaatst op 8 november 2019

Tijdens relaties gaan partners veelal samen schulden aan. Daarnaast wordt in veel situaties geld “vermengd”. Bij een scheiding[1] kan discussie ontstaan over de verwachtingen van de in het verleden gemaakte keuzes. In het...

- Lees verder


Afkoop partneralimentatie: het luistert nauw!

Geplaatst op 31 oktober 2019

Na een echtscheiding[1] kan er bij een van de ex-echtgenoten behoefte bestaan aan een onderhoudsvoorziening. Het maken van afspraken hierover is in de praktijk vaak...

- Lees verder


Wet Herziening Partneralimentatie

Geplaatst op 15 oktober 2019

PartneralimentatieOp 21 mei jl. is het wetsvoorstel herziening partneralimentatie aangenomen door de Eerste Kamer. De nieuwe wet zal op 1 januari 2020 in werking treden. Hierdoor wordt...

- Lees verder


Co-ouderschap en kindregelingen: een overzicht

Geplaatst op 18 juli 2019

Op 1 januari 1998 is in de wet opgenomen dat beide ouders na een scheiding gezamenlijk het gezag houden over de kinderen. Sinds die...

- Lees verder


Visie FFP over draagplichtovereenkomst, een gemiste kans.

Geplaatst op 2 mei 2019

Op 24 april jl. publiceerde de FFP een artikel met de titel: “Opstellen draagplichtovereenkomst tussen partners taak voor de notaris”. Afspraken over...

- Lees verder


Adviseren en opstellen draagplichtovereenkomst? Gewoon verzekerd!

Geplaatst op 5 april 2019

Naar aanleiding van de Kamerbrief[1] van 14 april 2017 en het besluit van de staatssecretaris van Financiën van 30 januari 2018[2] is de nut en noodzaak van het opstellen...

- Lees verder


Gewijzigd vaststellen eigenwoningreserve, nieuwe advieskansen!

Geplaatst op 2 april 2019

Bij de vervreemding van een gezamenlijke woning kan een eigenwoningreserve worden gerealiseerd. Deze wordt in principe aan beide cliënten voor de helft toegerekend. Het kan voorkomen...

- Lees verder


Overheidsorganen en doorverwijzingen naar professionals, een ongelijk speelveld!

Geplaatst op 5 maart 2019

Het scheidingsproces is complex. Scheidende mensen worden op hoofdlijnen met drie thema’s geconfronteerd:
- Sociaal emotionele aspecten
- Juridische en procedurele aspecten
-...

- Lees verder


Verrekening bij echtscheiding. Een fiscaal armageddon!

Geplaatst op 31 januari 2019

Het scheidingsproces bestaat voor een belangrijk deel uit financiële en fiscale aspecten. Traditionele scheidingsbegeleiders zoals advocaten en mediators besteden hier vaak onvoldoende aandacht aan. Dit kan tot grote financiële schade leiden. Dat deze schade zich regelmatig...

- Lees verder


Verliesverrekening bij echtscheiding

Geplaatst op 11 september 2018

Het aantal ondernemingen in Nederland heeft vorig jaar een recordaantal bereikt van bijna 1,8 miljoen. Deze groep bestaat uit 900.000 zzp’ers.[1] De kans is hierdoor...

- Lees verder


Het echtscheidingsconvenant en de eigen woning – fiscale aandachtspunten

Geplaatst op 7 augustus 2018

Een aantal jaar geleden heeft de Belastingdienst een werkgroep Scheiden in het leven geroepen met als doel het grote aantal foutieve scheidingsaangiftes te verminderen. Hierbij wordt...

- Lees verder


Ondernemersperikelen

Geplaatst op 5 juli 2018

Afbeeldingsresultaat voor scheiding De echtscheiding van een directeur-groot aandeelhouder kan de nodige (extra) complexiteit met zich brengen zo blijkt uit een recente uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam.[1] De...

- Lees verder


“Stop die maar in je zak”

Geplaatst op 8 juni 2018

De kogel is door de kerk: “We gaan scheiden”. Doordat allerlei zaken afgesproken en geregeld moeten worden, gaat er doorgaans enige tijd overheen voordat het verzoekschrift wordt...

- Lees verder


Duidelijkheid over toepassen besluit 30 januari 2018 en afspraken over interne draagplicht

Geplaatst op 27 maart 2018

  Op 30 januari jl. heeft de staatssecretaris van Financiën een goedkeurend besluit inzake het vaststellen van het aandeel in de eigenwoningschuld gepubliceerd.[1] Het besluit...

- Lees verder


Staatssecretaris geeft duidelijkheid over vaststellen aandeel eigenwoningschuld!

Geplaatst op 1 februari 2018

  Op 30 januari jl. heeft de staatssecretaris van Financiën een goedkeurend besluit inzake het vaststellen van het aandeel in de eigenwoningschuld gepubliceerd.[1] Hiermee komt...

- Lees verder


Duidelijkheid over vaststellen aandeel eigenwoningschuld!

Geplaatst op 19 september 2017

Op 14 april jl. heeft de staatssecretaris van Financiën in zijn Kamerbrief [1] een aantal aannames gedaan die van invloed zijn op het vaststellen van de hoogte van de eigenwoningschuld in...

- Lees verder


Kindgebonden budget en partneralimentatie: eindelijk duidelijkheid!

Geplaatst op 12 juli 2017

Het kindgebonden budget (hierna: KGB) is al jaren bron van discussie bij het bepalen van alimentatieverplichtingen. De Hoge Raad heeft nu opnieuw duidelijkheid gegeven over de rol van het KGB bij het vaststellen van alimentatie. In...

- Lees verder


Artikel SEH Erkend over nieuwe beperkte GvG

Geplaatst op 11 juli 2017

Per 1 januari 2018 treedt de nieuwe beperkte gemeenschap van goederen in werking. Deze wijziging in de wetgeving heeft grote gevolgen, waarbij een belangrijke adviserende rol voor u kan zijn weggelegd. Tijdens het afgelopen SEH...

- Lees verder


Pensioenafwikkeling bij scheiden, een onderbelicht thema.

Geplaatst op 23 juni 2017

Op 13 juni jl. heeft Staatssecretaris Klijnsma de Tweede Kamer per Kamerbrief geïnformeerd over de evaluatie van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (hierna: Wet VPS). Zij gaat hierbij ook in op...

- Lees verder


Staatssecretaris te kort door de bocht bij vaststellen vergoedingsrechten

Geplaatst op 22 mei 2017

Als stellen gezamenlijk een woning kopen, sluiten zij daarvoor in veel gevallen een hypothecaire geldlening af. Regelmatig komt het voor dat één van beide partners bij...

- Lees verder


Overleg Projectgroep Scheiden Belastingdienst

Geplaatst op 22 mei 2017

Veel onderdelen van het scheidingproces raken de belastingwetgeving. In de praktijk blijkt dat de scheidingsconsument en andere professionals onvoldoende aandacht besteden aan deze fiscale aspecten. Dat...

- Lees verder


Factsheet scheidingen 2016 (WODC)

Geplaatst op 5 mei 2017

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Veiligheid & Justitie heeft in april een nieuwe factsheet  gepubliceerd over scheidingscijfers in 2016. Hierin wordt onder andere ingegaan op het aantal scheidingen, het aantal...

- Lees verder


De nieuwe beperkte wettelijke gemeenschap van goederen

Geplaatst op 3 april 2017

De Eerste Kamer heeft op 28 maart jongstleden het Initiatiefwetsvoorstel beperking wettelijke gemeenschap van goederen met een geringe meerderheid aangenomen.[1] Dat betekent dat ons huwelijksgoederenrecht, waarschijnlijk per 1 januari 2018, ingrijpend zal gaan veranderen. Door...

- Lees verder


ORV en erfbelasting bij echtscheiding

Geplaatst op 28 februari 2017

Wij krijgen geregeld vragen over de behandeling van overlijdensrisicoverzekeringen bij scheidingen. In deze bijdrage gaan wij in op de belangrijkste aspecten die hierbij een rol spelen. Wij wensen u veel leesplezier! Mocht u nog vragen...

- Lees verder


Onderzoek CBS over ontwikkelingen in het inkomen na scheiding

Geplaatst op 21 februari 2017

Een scheiding beïnvloed de financiële situatie van beide partners. In de meeste gevallen gaan partners er na de scheiding financieel op achteruit. Men gaat immers vaak van één naar twee huishoudens. Door de sterk toegenomen...

- Lees verder


Geen eigendom woning – niet draagplichtig voor een schuld, wel (permanent) verbonden aan de schuld!

Geplaatst op 31 januari 2017

Het huwelijk daalt al jaren in populariteit. Veel stellen kiezen bewust voor een samenwoonrelatie met of zonder samenlevingscontract. Tijdens de relatie maken stellen verschillende keuzes die hun (gezamenlijke) financiële situatie beïnvloeden. In veel gevallen verdient...

- Lees verder


Staatscommissie Herijking ouderschap voorstander meerouderschap en meeroudergezag

Geplaatst op 13 december 2016

Op 7 december jl. heeft de Staatscommissie Herijking Ouderschap het rapport ‘Kind en ouders in de 21e eeuw’ aangeboden aan minister van der Steur van Veiligheid & Justitie. De vele verschillende gezinssituaties die vandaag de...

- Lees verder


Wetsvoorstel koppeling erkenning en gezag bij samenwoners

Geplaatst op 17 november 2016

Op 15 november 2016 hebben D66-Kamerlid Vera Bergkamp en VVD-Kamerlid Jeroen van Wijngaarden een initiatiefwetsvoorstel ingediend die er voor moet zorgen dat ongetrouwde vaders (of duomoeders) automatisch het ouderlijk gezag krijgen op het moment dat...

- Lees verder


Financieringsvoorbehoud bij verdeling woning bij scheiding. Geen overbodige luxe.

Geplaatst op 17 maart 2016

Het vastleggen van afspraken bij een scheiding vereist de nodige zorgvuldigheid. Naast het bereiken van overeenstemming tussen (ex-) partners dient ook rekening gehouden te worden met eventuele risico’s die samenhangen met de gemaakte afspraken. Als...

- Lees verder


Woonlastenverdeling bij scheiding. Hoe hiermee om te gaan in de praktijk?

Geplaatst op 19 januari 2016

2016 zal weer een interessant jaar worden voor professionals die betrokken zijn bij scheidingen. Momenteel liggen er wetsvoorstellen over kinderalimentatie, partneralimentatie en de wettelijke gemeenschap van goederen ter behandeling bij de beide Kamers. Ook in...

- Lees verder


De eigenwoningregeling bij scheiden. Hoe u praktisch invulling kan geven aan de complexe theorie.

Geplaatst op 12 oktober 2015

De afgelopen periode hebben wij verschillende vragen gekregen over de situatie waarin stellen, die een gezamenlijke woning hebben, hun relatie verbreken. Het feit dat wij hierover regelmatig vragen krijgen, verbaast ons niet. De eigenwoningregeling in...

- Lees verder


Belastbare schenking of voldoening aan een natuurlijke verbintenis?

Geplaatst op 24 juli 2015

Tijdens de scheidingsprocedure kan het voorkomen dat uw cliënten, bijvoorbeeld op basis van schuldgevoelens of morele overwegingen, af willen zien van bepaalde rechten. Dit leidt ertoe dat één van beide (ex-)partners wordt bevoordeeld. Hierbij loopt...

- Lees verder


Scheidende samenwoners met een eigen woning, opletten!

Geplaatst op 24 april 2015

In de adviespraktijk wordt vaak aangenomen dat een gezamenlijk aangegane hypotheekschuld voor de helft aan beide partners toekomt. In het verlengde hiervan wordt ervanuit gegaan dat bij overdracht van de woning beide partners dezelfde (oud...

- Lees verder


Stamrechten in samenhang met de vermogenstoets bij toeslagen

Geplaatst op 24 februari 2015

Bij veel scheidingen hebben de betrokkenen behoefte inzicht te krijgen in hun financiële situatie na de scheiding. Hierdoor weten zij waar zij aan toe zijn. Dat geeft rust. Om de financiële positie na de scheiding...

- Lees verder


© Copyright - De Scheidingsdeskundige