archive pagina

Factsheet Slapen en Scheiden

Goede slaapkwaliteit is van fundamenteel belang voor onze fysieke en mentale gezondheid. Een scheiding kan om verschillende redenen slaapproblemen met zich meebrengen. Veel mensen die in een scheiding verwikkeld zijn worden hiermee geconfronteerd. Slaapproblemen kunnen van negatieve invloed zijn op het verloop van de afwikkeling van de scheiding. Als scheidingsprofessional is het van belang dat je de gevolgen van slaapproblemen kunt herkennen.

In samenwerking met Universitair docent Dr. D. van Heugten (Dalena) hebben wij een factsheet ontwikkeld over dit belangrijke thema.

Mediation evaluatieschaal

Een belangrijke factor voor een succesvolle mediation is het vragen van feedback aan jouw cliënten. Je toont hierdoor extra betrokkenheid bij het proces, en geeft tegelijkertijd aan open te staan voor een dialoog over wat jouw verbeterpunten zouden kunnen zijn. De kans op een geslaagde mediation zal hoger worden. Je kunt cliënten de vraag stellen over wat je zou kunnen verbeteren, en daarnaast zou je cliënten de gelegenheid kunnen geven een evaluatieformulier in te vullen na ieder gesprek. Hier tref je een voorbeeld van een mediation evaluatieschaal die je hiervoor zou kunnen gebruiken.

Presentatie oplossingsgerichte mediation ledenbijeenkomst 15 mei 2017 (drs. F.P. Bannink MDR)

Deze presentatie is door drs. F.P. Bannink gebruikt tijdens de ledenbijeenkomst op 15 mei 2017. Het thema van de bijeenkomst was oplossingsgerichte mediation. Het doel van oplossingsgerichte mediation is om de focus bij cliënten te leggen op het gewenste resultaat in de toekomst door het stellen van positieve vragen. Om constructief aan het gewenste resultaat te bouwen is tijdens gesprekken van belang om te signaleren wat goed werkt en om complimenten te geven. Deze vragen, technieken en oefeningen zijn terug te vinden in deze presentatie. Daarnaast kun je nog op de website van drs. F.P. Bannink terecht om enkele interessante video’s terug te kijken.

Vragen voor een gesprek met de scheidingsconsument

In dit document vindt je verschillende gesprekstechnieken en manieren van vraagstelling die je kunnen helpen bij jouw gesprekken met jouw cliënt(en). Door gebruik te maken van deze technieken kun je sneller tot een duidelijk beeld van de situatie komen en een inschatting maken of en op welke manier jij jouw cliënt(en) kunt bijstaan.

Tips voor actief luisteren (Weaver en Farrel)

Actief luisteren is een voorwaarde voor effectieve communicatie. Het proces van actief luisteren is meer dan alleen horen wat cliënten hebben gezegd. Het is goed om hiervan bewust te zijn en na te gaan of je alle signalen van partijen hebt geobserveerd en te toetsen of jouw interpretatie overeenkomt met de bedoeling van cliënt.

In het document “tips voor actief luisteren” zijn de aandachtspunten hierbij op een rij gezet.

De scheidingsmelding

De scheidingsmelding is de boodschap van de ene aan de andere partner dat hij of zij wil scheiden. De scheidingsmelding is een uiterst belangrijke fase in het scheidingsproces, een verkeerde melding kan traumatisch werken. Een onvoltooide scheidingsmelding kan hierdoor schadelijk zijn voor het verdere verloop van het scheidingsproces. Je dient daarom aandacht te besteden aan de scheidingsmelding.

Verwerkingsproces-Rouwcurve

Het scheidingsproces is emotioneel te vergelijken met het rouwproces bij overlijden. Bij een scheiding kunnen partijen zich in verschillende stadia van het verwerkingsproces bevinden. Een voorbeeld hiervan is de situatie waarbij de scheidingsmelding voor één van beide partners als donderslag bij heldere hemel kwam waarbij de andere partner al jaren de scheiding heeft overwogen en nu de beslissing heeft gemaakt daadwerkelijk te scheiden. Dit verschil kan leiden tot conflict. Conflict kan het verdere verloop van het scheidingsproces in de weg staan.

Als scheidingsbegeleider dien je hier oog voor te hebben. Je kunt partijen hier bewust van maken. Een overzicht van het verwerkingsproces (rouwcurve) kan jou en de scheidingsconsument hierbij helpen.

De Roos van Leary

De Roos van Leary is een communicatiemodel dat is voortgekomen uit psychologisch onderzoek naar de werking van gedrag. De Roos van Leary gaat ervan uit dat gedrag gedrag oproept. Met andere woorden; de Roos gaat uit van actie en reactie, oorzaak en gevolg, zenden en ontvangen. De Roos van Leary laat zien welk gedrag door bepaald gedrag wordt opgeroepen en hoe gedrag te beïnvloeden is. Op deze wijze kunnen gedragspatronen geanalyseerd worden en kan het eigen gedrag bewust ingezet worden om zo te beïnvloeden.

De Roos van Leary kun je gebruiken om gedragingen bij partijen te beïnvloeden ten einde het proces in een positieve richting te bewegen.

Conflictevaluatie 7i model (Euwema en Giebels)

Om effectief met een specifiek conflict tussen cliënten om te kunnen gaan, is het van belang te weten wat er precies speelt. Iedere partner heeft hierbij zijn eigen verhaal, beleving en perspectief. Het 7i model is een hulpmiddel om op een gestructureerde manier naar een conflict te kijken.

Op het moment dat het nodig is een specifiek conflict te verhelderen kun je het “7i model” gebruiken.

Escalatieladder van Glasl

Goede communicatie tussen partijen is van groot belang voor het succesvol doorlopen van het scheidingsproces. Tijdens het scheidingsproces kan zich de situatie voordoen waarbij de communicatie tussen partijen verslechtert. Hierdoor kunnen de verhoudingen escaleren waardoor het verdere verloop van het proces wordt bemoeilijkt.

Het is van belang om een dergelijke situatie tijdig te signaleren en het risico daarvan onder de aandacht van cliënten brengen. Je kunt dit doen door partijen deelgenoot te maken van jouw observaties tijden een gesprek. De escalatieladder van Friedrich Glasl kan je daarbij helpen.

© Copyright - De Scheidingsdeskundige