archive pagina

Webinar nieuwe wetgeving EWS

En opnieuw zijn er wijzigingen aangekondigd met betrekking tot de eigenwoningregeling! Vanaf
1 januari 2022 worden eigenwoningschulden tussen partners op aangepaste wijze vastgesteld.
Althans, dat is het voorstel van de Staatsecretaris van financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst.

Tijdens dit webinar praten Rob Timmermans (Impact Opleiding & Training) en Jasper Horsthuis
(de Scheidingsdeskundige) jou op enthousiaste, inspirerende en humoristische wijze bij over de
laatste actualiteiten. Door het volgen van het webinar wordt jouw kennis opgefrist. Daarnaast
geeft het inspiratie voor jouw beroepspraktijk.

Als onderdeel van het webinar ontvang je tevens de volgende waardevolle documenten:

 • Hand-Outs van de presentatie
 • Bestand met een link om het webinar terug te kijken
 • Vakartikel met een overzicht van de veranderingen
 • Praktijkvoorbeelden
 • Kamerbrief voorgenomen wetswijziging toepassen eigenwoningregeling bij partners

Webinar Fiscale paragraaf en het scheidingsconvenant

Jacqueline van der Vorm praat jou bij over het belang van een goede fiscale paragraaf in het
echtscheidingsconvenant. In de adviespraktijk worden op dit gebied veel fouten gemaakt.
Hierdoor loopt de scheidingsconsument onnodig schade op. Als professional is het van belang
dit te voorkomen. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Wat zijn de meest voorkomende fouten en hoe kunnen deze voorkomen worden?
 • Welke onderdelen horen thuis in een fiscale paragraaf?
 • Wat zijn de aandachtspunten?
 • Hoe moet ik afspraken voor mijn cliënten vormgeven?
 • Hoe moet ik deze afspraken vastleggen?
 • En meer…..

Als onderdeel van het webinar downloadt u tevens de volgende waardevolle documenten:

 • Hoogwaardige fiscale paragraaf ten behoeve van het scheidingsconvenant
 • Vakartikel: Standaard fiscale paragraaf bij scheidingen, standaard fout!
 • Bestand met een link naar de video van het webinar
 • Hand-outs van de presentatie

Webinar Natuurlijke Verbintenis bij scheidingen

Met plezier en humor praat Professor Bernard Schols u bij over de natuurlijke verbintenis en scheidingen. In veel convenanten wordt standaard een beroep gedaan op de natuurlijke verbintenis om schenkbelasting te voorkomen. Maar werkt dit eigenlijk wel?

Door het volgen van het webinar weet u wat de natuurlijke verbintenis inhoudt en wanneer u hier een beroep op kunt doen in uw praktijk.

Als onderdeel van het webinar downloadt u tevens de volgende waardevolle documenten:

 • Hoogwaardige fiscale paragraaf welke ziet op het voorkomen van schenkbelasting (modeldocument de Scheidingsdeskundige)
 • Een bestand met een link naar het webinar

Webinar Praktische afwikkeling van verrekenbedingen

Jacqueline van der Vorm laat zien hoe u in 8 stappen op gestructureerde wijze een verrekenbeding bij huwelijkse voorwaarden kunt afwikkelen. Naast deze waardevolle structuur zal zij ook stilstaan bij het theoretische kader. Het volgende wordt behandeld:

 • Stappenplan vermogensafwikkeling bij verrekenbedingen
 • Theoretisch kader verrekenbedingen
 • Evenredigheidsleer bij verrekenbedingen

Als onderdeel van het webinar downloadt u tevens de volgende waardevolle documenten:

 • Naslagwerk “vermogensafwikkeling” (onderdeel van onze syllabus financieel echtscheidingsadviseur)
 • Excelbestand afwikkeling huwelijkse voorwaarden en verrekenbedingen
 • De presentatie
 • Een bestand met een link naar het webinar

Door het volgen van het webinar wordt uw kennis opgefrist. Daarnaast geeft het inspiratie voor uw beroepspraktijk.

Webinar Pensioenafwikkeling bij scheiding

Met enthousiasme praat Berry van Zuidam u in hoog tempo bij over de meest praktijkrelevante aspecten van pensioenafwikkeling bij scheiding.

 • Belang van pensioenafwikkeling bij scheiding
 • Korte en krachtige bespreking van de wettelijke kaders
 • Wat zijn veelgemaakte fouten?
 • Hoe moet ik afspraken voor mijn cliënten vormgeven?
 • Hoe moet ik deze afspraken vastleggen?
 • En meer…..

Als onderdeel van het webinar downloadt u tevens de volgende waardevolle documenten:

 • Naslagwerk Pensioenafwikkeling en Scheiden (onderdeel van onze syllabus financieel echtscheidingsadviseur)
 • Modeldocument paragraaf afwikkeling pensioen in convenant
 • De presentatie
 • Een bestand met een link naar het webinar

Door het volgen van het webinar wordt uw kennis opgefrist. Daarnaast geeft het inspiratie voor uw beroepspraktijk.

Webinar Scheiden en de vermogensafwikkeling

Op enthousiaste en inspirerende wijze wordt u door Jacqueline van der Vorm in hoog tempo bijgepraat over de volgende praktijkrelevante aspecten van de vermogensverdeling bij een scheiding.

 • Wat zijn de aandachtspunten?
 • Wat zijn veelgemaakte fouten?
 • Stappenplan vermogensafwikkeling
 • En meer…..

Als onderdeel van het webinar downloadt u tevens de volgende waardevolle documenten:

 • Naslagwerk “vermogensafwikkeling” (onderdeel van onze syllabus financieel echtscheidingsadviseur)
 • Inventarisatieformulier bezittingen en schulden
 • De presentatie
 • Een document met een link naar het webinar

Webinar Scheiden en de eigenwoning

Op enthousiaste en inspirerende wijze wordt u door Berry van Zuidam in hoog tempo bijgepraat over de meest praktijkrelevante aspecten van de eigenwoning bij scheiding.

 • Wat zijn de aandachtspunten?
 • Wat zijn veelgemaakte fouten?
 • Hoe moet ik afspraken voor mijn cliënten vormgeven?
 • Hoe moet ik deze afspraken vastleggen?
 • En meer….

Als onderdeel van het webinar downloadt u tevens de volgende waardevolle documenten:

 • Naslagwerk Eigenwoning en Scheiden (onderdeel van onze syllabus financieel echtscheidingsadviseur)
 • Vakartikel Eigenwoning en Scheiden (de Scheidingsdeskundige februari 2021)
 • Modeldocument paragraaf afwikkeling eigenwoning in convenant
 • Het echtscheidingsconvenant en de eigenwoning (fiscale aandachtspunten, belastingdienst)
 • Toelichting jurisprudentie Hof Den Bosch 4 februari 2021
 • De presentatie
 • Bestand met een link naar het webinar

Webinar Scheiden en de afwikkeling van lijfrentevoorzieningen

Op enthousiaste en inspirerende wijze wordt u door Berry van Zuidam in hoog tempo bijgepraat over de meest praktijkrelevante aspecten van de afwikkeling van lijfrentevoorzieningen bij scheiding.

 • Wat zijn de aandachtspunten?
 • Wat zijn veelgemaakte fouten?
 • Hoe zit het met fiscale verrekening bij lijfrenten?
 • Hoe moet ik afspraken voor mijn cliënten vormgeven?
 • Hoe moet ik deze afspraken vastleggen?
 • En meer…..

Als onderdeel van het webinar downloadt u tevens de volgende waardevolle documenten:

 • Vakartikel Lijfrentevoorzieningen en scheiden, een praktische toelichting in 2020 (de Scheidingsdeskundige)
 • Uitleg aanpak afwikkeling lijfrente bij scheiding en vastlegging in het convenant
 • Model e-mail toebedeling lijfrente bij scheiding
 • Besluit lijfrenten en rechten op periodieke uitkeringen 16 mei 2019 (2019-115021)
 • De presentatie
 • Een bestand met een link naar het webinar

Webinar Scheiden & Ondernemers

In dit webinar zal Jacqueline van de Vorm de belangrijkste aandachtspunten van scheidingen en ondernemers in vogelvlucht met u doornemen. Specifiek gaat zij on op de onderneming als vermogensbestanddeel, de rekening courantverhouding en fiscale aspecten zoals de  terbeschikkingstellingsregeling. Op enthousiaste en inspirerende wijze wordt u in hoog tempo bijgepraat over de meest praktijkrelevante aspecten van de ondernemer en zijn scheiding.

 • Wat zijn de aandachtspunten?
 • Wat zijn veelgemaakte fouten?
 • En meer…..

Als onderdeel van het webinar downloadt u tevens de volgende waardevolle documenten:

 • Stroomschema nieuw huwelijksvermogensrecht en de positie van de onderneming
 • Stroomschema verrekenbeding en huwelijksvoorwaarden
 • De presentatie
 • Een bestand met een link naar het webinar

© Copyright - De Scheidingsdeskundige