archive pagina

Procedure indienen verzoekschrift advocaat

Ter ondersteuning van het zorgvuldig doorlopen van het formele proces richting de rechtbank is een procesbeschrijving gemaakt. Dit document geeft een stapsgewijze toelichting op deze procesbeschrijving voor de betrokken professionals. Hierdoor houdt u het overzicht.

Procedure indienen verzoekschrift advocaat (Stroomschema)

Ter ondersteuning van het zorgvuldig doorlopen van het formele proces richting de rechtbank is deze procesbeschrijving gemaakt.

Overeenkomst inzake juridische dienstverlening

Met deze overeenkomst bevestigt u dat uw cliënten advocatenkantoor Stellingwerf van Beek en Drosten (053-4800648) opdracht hebben gegeven om een gemeenschappelijk verzoekschrift tot echtscheiding (of een ontbinding geregistreerd partnerschap, met nevenverzoeken) in te dienen bij de rechtbank en de echtscheidingsprocedure verder af te wikkelen.

Checklist aan te leveren stukken

Rondom de afwikkeling van uw scheiding dienen er een hoop zaken te worden geregeld. Instanties moeten worden geïnformeerd, bankrekeningen omgezet, automatische incasso’s moeten worden aangepast, verzekeringen omgezet etc. Met deze checklist geven wij u een overzicht van de meest voorkomende actiepunten na een scheiding. Zo houdt u overzicht en wordt voorkomen dat er zaken worden vergeten of over het hoofd worden gezien.

Inhoudsopgave scheidingsdossier

Op het moment dat de scheiding bijna is afgewikkeld heeft u diverse documenten geproduceerd. Naast een echtscheidingsconvenant bestaat een scheidingsdossier uit andere documenten zoals een ouderschapsplan, vermogensopstelling, alimentatieberekeningen et cetera. De inhoudsopgave scheidingsdossier geeft inzicht in alle stukken die onderdeel uitmaken van de scheiding. De inhoudsopgave gebruikt u als voorpagina van het scheidingsdossier. De inhoudsopgave geeft uw cliënten, de advocaat, de rechtbank en uzelf een duidelijk beeld van de inhoud van het scheidingsdossier.

Model e-mail bevestiging indienen verzoekschrift + uitleg procedure

Deze bevestigingsmail wordt aan de cliënt(en) verzonden op het moment dat het scheidingsconvenant en alle producties en bijlagen door cliënten zijn getekend. Na deze stap stuurt u het volledige scheidingsdossier naar de advocaat die voor u het verzoekschrift met convenant en producties indient bij de rechtbank. Deze e-mail geeft uitleg over de verdere procedure. Dit geeft uw cliënten houvast. Naast het scheidingdossier stuurt u ook een kopie van de paspoorten van uw cliënten en het basisinventarisatieformulier aan de advocaat. De advocaat heeft dan alle benodigde gegevens voor de verdere afwikkeling van de (echt)scheidingsprocedure.

© Copyright - De Scheidingsdeskundige