archive pagina

Actualiteitenbijeenkomst december 2021

Naslagwerk van de actualiteitenbijeenkomsten over het scheidingsproces die door Jacqueline van der Vorm en Berry van Zuidam in december 2021 zijn verzorgd. Het volgende komt hierin aan bod:

 • Presentatie
 • MC vragen actualiteitendagen 2021
 • MC examen RFEA 2021
 • Documenten
  • Artikel: Draagplicht van schulden en de relevantie voor de scheidingspraktijk
  • Artikel: Wet bedrag ineens
  • Factsheet pensioenverdeling
 • Overige
  • Samenvatting Coronajurisprudentie
  • Toolkit relatieontbinding voor de (financieel) adviseur
  • Artikel Pensioenfederatie Risico op ongelukken door nieuwe regels pensioen na scheiding

Financiële en fiscale aspecten van het scheidingsproces (Jacqueline van der Vorm)

Naslagwerk van de bijeenkomsten over de financiële en fiscale aspecten van het scheidingsproces die Jacqueline van der Vorm in 2021 heeft verzorgd. Het volgende komt hierin aan bod:

 • Presentatie
 • MC vragen fiscaliteit
 • Casuïstiek
 • Overige documenten
  • Wetsartikelen
  • Fiscale paragraaf
  • Vakartikel: “Verrekening bij echtscheiding. Een fiscaal armageddon!”
  • Vakartikel “Belastbare schenking of voldoening aan een natuurlijk verbintenis?”
  • Factsheet toeslagen 2021

Alimentatierecht en de adviespraktijk (Rob van Coolwijk)

Naslagwerk van de bijeenkomsten over het alimentatierecht die Rob van Coolwijk in 2021 heeft verzorgd. Het volgende komt hierin aan bod:

 • Presentatie
 • Overzicht met links naar jurisprudentie
  • Kinderalimentatie
  • Partneralimentatie

De eigenwoning, verzekeringen en lijfrentevoorzieningen (Berry van Zuidam)

Naslagwerk van de bijeenkomsten over de eigenwoning, verzekeringen en lijfrentevoorzieningen die Berry van Zuidam in 2021 heeft verzorgd. Het volgende komt hierin aan bod:

 • Presentatie
 • MC vragen eigenwoning en het scheidingsproces
 • Casuïstiek
 • Overige documenten
  • Wetsartikelen
  • Vakartikel: Lijfrentevoorzieningen en scheiden, een praktische toelichting in 2021
  • Vakartikel: Uitleg aanpak afwikkeling lijfrente bij scheiding en vastlegging in het convenant
  • Overzicht fiscale gevolgen lijfrente- en pensioenverrekening

Vermogensverdeling deel 2 (Bart Breederveld)

Naslagwerk deel 2 van de bijeenkomsten over de vermogensverdeling die Bart Breederveld in 2021 heeft verzorgd. Het volgende komt hierin aan bod:

 • Casuïstiek
 • Vakartikelen
  • Zaaksvervanging in het huwelijksvermogensrecht
  • Periodieke verrekening en het bewijsvermoeden van artikel 1:141 lid 3 BW
  • Vergoedingsrechten en de huwelijksgemeenschap: een nadere beschouwing
  • De echtscheiding van de DGA: Economie en recht, wat gaat er voor?
  • Verknochtheid: een vervagende rechtsfiguur?
 • Overzicht rechtspraak
  • Hoge Raad
  • Gerechtshoven

Vermogensverdeling deel 1 (Bart Breederveld)

Naslagwerk deel 1 van de bijeenkomsten over de vermogensverdeling die Bart Breederveld in 2021 heeft verzorgd. Deel 1 bevat enkel de presentatie van de bijeenkomst.

Naslagwerk december 2020

Naslagwerk van de ledenbijeenkomsten “Actualiteiten en het Scheidingsproces” gehouden op 14 december 2020. Tijdens de bijeenkomst zijn de volgende onderwerpen aan bod gekomen:

 • Corona
 • Belastingplan 2020
 • Overdrachtsbelasting
 • Wijziging besluit 16 mei 2019
 • Wetsvoorstel excessief lenen
 • Samenwerking scheidingsprofessionals en advocatuur
 • Actualiteiten inkomensafhankelijke combinatiekorting
 • Actualiteiten Prinsjesdag

Naslagwerk juni 2020

Als scheidingsbegeleiders worden wij dagelijks geconfronteerd met overeenkomsten. Deze overeenkomsten vormen enerzijds een basis waarop de scheiding kan worden afgewikkeld. Anderzijds wordt een overeenkomst opgesteld om de afspraken over de gevolgen van de scheiding vast te leggen. Als professional is het van belang dat dit proces van interpreteren en vastleggen zorgvuldig verloopt. Als hier onvoldoende aandacht aan wordt besteed bestaat het risico dat cliënten op basis van verkeerde uitgangspunten hun scheiding afwikkelen. Ook kan het echtscheidingsconvenant bij onzorgvuldige totstandkoming hiervan worden aangetast.
 
Als professional van het scheidingsproces heb je de verantwoordelijkheid dit goed te laten verlopen. Daarom besteden wij aandacht aan dit belangrijke onderwerp.

De volgende thema’s komen aan de orde:

 • Interpreteren van overeenkomsten
 • Aandachtspunten bij het opstellen van een scheidingsconvenant
 • Informed consent
 • Het belang van een considerans
 • Veel gemaakte fouten
 • Hoe toets je of een client de inhoud van de overeenkomst begrijpt?
 • Wat is een vaststellingsovereenkomst?
 • Aantasten van het convenant
 • Klachten
 • Praktijkvragen

Naslagwerk Actualiteiten (Prinsjesdag)

De bijeenkomst in december staat meestal in het teken van diverse actualiteiten die van belang zijn voor het scheidingsproces. In het bijzonder komen de gevolgen van Prinsjesdag aan bod. Tijdens de decemberbijeenkomst in 2019 zijn tevens de nieuwe wetgeving partneralimentatie en actualiteiten omtrent vergoedingsrechten besproken.

Naslagwerk Scheiding en de positie van het kind

Zoals jullie van ons gewend zijn, staat jaarlijks 1 bijeenkomst in het teken van de sociaal-emotionele kant van het scheidingsproces. Deze bijeenkomst staat in het teken van de positie van kinderen bij het scheidingsproces. Marjolein Bruinenberg zal ons een inkijk geven in de rechten en behoeftes van kinderen. Waar lopen kinderen vooral tegen aan bij scheidingen? Op welke manier kunnen wij er voor zorgen dat het belang van kinderen voorop staat bij onze cliënten? Welke signaleringsfunctie hebben wij en naar welke organisaties kan worden doorverwezen? Marjolein is reeds jarenlang als specialist betrokken bij complexe scheidingen, scheidingscoaching, mediation en kindbehartiging. Marjolein verzorgt vele trainingen voor verschillende organisaties en trainingsinstituten over dit onderwerp en heeft verschillende producten ontwikkeld zoals ‘Gezin uit de Knoop’ en ‘De Stem van het Kind’.

Naslagwerk Alimentatierecht anno 2019

Tijdens deze masterclass zal Mr. Rob van Coolwijk ons meenemen in alle actualiteiten rondom en verdieping in het alimentatierecht. Op 11 december 2018 is het wetsvoorstel herziening partneralimentatie met grote meerderheid aangenomen door de Tweede Kamer. Het is de bedoeling dat deze wet per 1 januari 2020 in werking zal treden. Wat verandert er precies? Welke gevolgen heeft dit voor bestaande alimentatieafspraken? Kan er in 2019 al op deze wetgeving worden geanticipeerd? Tijdens de masterclass wordt er ook ingegaan op verschillende knelpunten en relevante actuele jurisprudentie rondom alimentatierecht. Mr. Rob van Coolwijk is jarenlang voorzitter geweest van de vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS) en het instituut voor Mediation en Familierecht Opleidingen (IMFO). Rob geeft regelmatig cursussen op het gebied van het familierecht, publiceert met enige regelmaat vakartikelen en is hoofdredacteur van de Kennisbank van Split-Online.

Naslagwerk Toeslagen en uitkeringen bij echtscheiding

Mr. Frank van den Barselaar zal ons tijdens deze masterclass meenemen in de wereld van toeslagen en uitkeringen bij scheidingen. Toeslagen zijn vaak een onderbelicht onderdeel van de afwikkeling van een scheiding, terwijl de verschillende toeslagen voor een stevige inkomensbron kunnen zorgen. Hoe kunnen we er voor zorgen dat cliënten zo optimaal mogelijk gebruik kunnen maken van deze toeslagen? Welke knelpunten en valkuilen zijn hierbij relevant? Frank zal ons aan de hand van praktische voorbeelden en casuïstiek laten zien welke invloed toeslagen op de financiële positie van cliënten na de scheiding kunnen hebben. Frank is een ware specialist ten aanzien van de financiële en fiscale aspecten rondom scheidingen en heeft al eerder in 2017 een ledenbijeenkomst voor ons verzorgd over de fiscale aspecten rondom scheidingen. Frank schrijft geregeld vakartikelen en heeft een jarenlange ervaring met het verzorgen van trainingen aan verschillende beroepsgroepen die bij het scheidingsproces betrokken zijn.

Naslagwerk december 2018

Naslagwerk september 2018

Kinderen en scheiden (3 & 10 september 2018)

Zoals jullie gewend zijn zal ieder jaar één bijeenkomst zich richten op de ‘zachte’ kant van de scheidingspraktijk. Hierbij valt te denken aan de aandacht voor kinderen en andere sociaal-emotionele aspecten. Wij hebben Martin de Groot, oprichter en trainer van het Mediation Educatie Centrum, uitgenodigd om een bijeenkomsten te verzorgen over de positie van kinderen bij een echtscheidingsprocedure. Martin verzorgt als trainer geregeld workshops en trainingen aan bij het scheidingsproces betrokken professionals. Het Mediation Educatie Centrum verzorgt de basisopleidingen tot MfN mediator en de opleiding tot familiemediator. Tijdens deze bijeenkomst zal Martin het onder andere hebben over het zogenaamde “paraplugesprek”. In een paraplugesprek melden ouders gezamenlijk de scheiding aan hun kinderen en bespreken de toekomstige relatie. Het paraplugesprek is voor kinderen van erg groot belang, met name omdat de relatie met hun ouders na de scheiding verandert. Niet zelden ervaren kinderen dit paraplugesprek als een traumatische gebeurtenis in hun leven. Het is dus van groot belang dit paraplugesprek goed voorbereid in te gaan als ouders. Hierdoor kan veel verdriet voorkomen worden.

Gastspreker: M. de Groot

Naslagwerk juni 2018

Pensioenafwikkeling en scheiding (4 & 11 juni 2018)

In pensioenvoorzieningen zitten vaak grote vermogens verstopt. De keuzes ten aanzien van pensioenafwikkeling zijn zeer uiteenlopend. Onderzoeken wijzen keer op keer uit dat de scheidingsconsument onvoldoende goed wordt geadviseerd door de scheidingsprofessionals. Dat is voor ons een belangrijke reden om dit thema dit jaar opnieuw op de agenda te zetten. Omdat jullie reeds uitgebreide kennis hebben over pensioenafwikkeling bij scheiding hebben wij ervoor gekozen een zeer verdiepend programma te verzorgen. Dit programma zal worden verzorgd door Ingrid Leene-Hoedemaker. Ingrid is als docent gespecialiseerd op het gebied van pensioenen en scheiden en heeft hierover reeds meerdere interessante vakartikelen gepubliceerd.

Gastspreker: Drs. I.E. Leene–Hoedemaeker MPLA

Naslagwerk februari 2018

25% van alle gehuwden hebben huwelijksvoorwaarden. In veel gevallen bevatten deze verrekenbedingen. Als scheidingsbegeleider is het van groot belang de huwelijksvoorwaarden te kunnen interpreteren. In het verlengde hiervan kunnen cliënten geadviseerd worden over de afwikkeling van hun scheiding. De bijeenkomst zal aanvangen met een theoretisch gedeelte, vervolgens wordt een praktijkcasus uitgewerkt en besproken.

Spreker: Drs. J.O. Horsthuis MFP

Presentatie december 2017

Presentatie van Jasper Horsthuis over actualiteiten (Prinsjesdag, jurisprudentie e.d.).

Presentatie september 2017

Presentatie van Frank van den Barselaar over de fiscale aspecten bij echtscheiding en de vastlegging van afspraken in het convenant.

Presentatie mei 2017

Presentatie van Fredrike Bannink over oplossingsgerichte mediation bij echtscheiding

Presentatie februari 2017

Presentatie van Ruben Stam over de afwikkeling van levensverzekering en banksparen bij scheiding

© Copyright - De Scheidingsdeskundige