archive pagina

Naslagwerk december 2020

Naslagwerk van de ledenbijeenkomsten “Actualiteiten en het Scheidingsproces” gehouden op 14 december 2020. Tijdens de bijeenkomst zijn de volgende onderwerpen aan bod gekomen:

 • Corona
 • Belastingplan 2020
 • Overdrachtsbelasting
 • Wijziging besluit 16 mei 2019
 • Wetsvoorstel excessief lenen
 • Samenwerking scheidingsprofessionals en advocatuur
 • Actualiteiten inkomensafhankelijke combinatiekorting
 • Actualiteiten Prinsjesdag

Naslagwerk juni 2020

Als scheidingsbegeleiders worden wij dagelijks geconfronteerd met overeenkomsten. Deze overeenkomsten vormen enerzijds een basis waarop de scheiding kan worden afgewikkeld. Anderzijds wordt een overeenkomst opgesteld om de afspraken over de gevolgen van de scheiding vast te leggen. Als professional is het van belang dat dit proces van interpreteren en vastleggen zorgvuldig verloopt. Als hier onvoldoende aandacht aan wordt besteed bestaat het risico dat cliënten op basis van verkeerde uitgangspunten hun scheiding afwikkelen. Ook kan het echtscheidingsconvenant bij onzorgvuldige totstandkoming hiervan worden aangetast.
 
Als professional van het scheidingsproces heeft u de verantwoordelijkheid dit goed te laten verlopen. Daarom besteden wij aandacht aan dit belangrijke onderwerp.

De volgende thema’s komen aan de orde:

 • Interpreteren van overeenkomsten
 • Aandachtspunten bij het opstellen van een scheidingsconvenant
 • Informed consent
 • Het belang van een considerans
 • Veel gemaakte fouten
 • Hoe toets je of een client de inhoud van de overeenkomst begrijpt?
 • Wat is een vaststellingsovereenkomst?
 • Aantasten van het convenant
 • Klachten
 • Praktijkvragen

© Copyright - De Scheidingsdeskundige