archive pagina

Naslagwerk december 2018

Naslagwerk september 2018

Kinderen en scheiden (3 & 10 september 2018)

Zoals jullie gewend zijn zal ieder jaar één bijeenkomst zich richten op de ‘zachte’ kant van de scheidingspraktijk. Hierbij valt te denken aan de aandacht voor kinderen en andere sociaal-emotionele aspecten. Wij hebben Martin de Groot, oprichter en trainer van het Mediation Educatie Centrum, uitgenodigd om een bijeenkomsten te verzorgen over de positie van kinderen bij een echtscheidingsprocedure. Martin verzorgt als trainer geregeld workshops en trainingen aan bij het scheidingsproces betrokken professionals. Het Mediation Educatie Centrum verzorgt de basisopleidingen tot MfN mediator en de opleiding tot familiemediator. Tijdens deze bijeenkomst zal Martin het onder andere hebben over het zogenaamde “paraplugesprek”. In een paraplugesprek melden ouders gezamenlijk de scheiding aan hun kinderen en bespreken de toekomstige relatie. Het paraplugesprek is voor kinderen van erg groot belang, met name omdat de relatie met hun ouders na de scheiding verandert. Niet zelden ervaren kinderen dit paraplugesprek als een traumatische gebeurtenis in hun leven. Het is dus van groot belang dit paraplugesprek goed voorbereid in te gaan als ouders. Hierdoor kan veel verdriet voorkomen worden.

Gastspreker: M. de Groot

Naslagwerk juni 2018

Pensioenafwikkeling en scheiding (4 & 11 juni 2018)

In pensioenvoorzieningen zitten vaak grote vermogens verstopt. De keuzes ten aanzien van pensioenafwikkeling zijn zeer uiteenlopend. Onderzoeken wijzen keer op keer uit dat de scheidingsconsument onvoldoende goed wordt geadviseerd door de scheidingsprofessionals. Dat is voor ons een belangrijke reden om dit thema dit jaar opnieuw op de agenda te zetten. Omdat jullie reeds uitgebreide kennis hebben over pensioenafwikkeling bij scheiding hebben wij ervoor gekozen een zeer verdiepend programma te verzorgen. Dit programma zal worden verzorgd door Ingrid Leene-Hoedemaker. Ingrid is als docent gespecialiseerd op het gebied van pensioenen en scheiden en heeft hierover reeds meerdere interessante vakartikelen gepubliceerd.

Gastspreker: Drs. I.E. Leene–Hoedemaeker MPLA

Naslagwerk februari 2018

25% van alle gehuwden hebben huwelijksvoorwaarden. In veel gevallen bevatten deze verrekenbedingen. Als scheidingsbegeleider is het van groot belang de huwelijksvoorwaarden te kunnen interpreteren. In het verlengde hiervan kunnen cliënten geadviseerd worden over de afwikkeling van hun scheiding. De bijeenkomst zal aanvangen met een theoretisch gedeelte, vervolgens wordt een praktijkcasus uitgewerkt en besproken.

Spreker: Drs. J.O. Horsthuis MFP

© Copyright - De Scheidingsdeskundige