archive pagina

Toolkit inkomensafhankelijke combinatiekorting 2023

Toeslagenkaart 2023

Op deze toeslagenkaart van de belastingdienst staan alle belangrijke bedragen voor de toeslagen in 2022 overzichtelijk bij elkaar. Je kunt zo snel nagaan wat de grensbedragen en percentages zijn voor huurtoeslag, kinderopvangtoeslag, kindgebonden budget en zorgtoeslag.

Toolkit Inkomensafhankelijke combinatiekorting 2020

Na een scheiding gaan ex-partners er financieel vaak op achteruit. Voor ouders die zorgdragen voor jonge kinderen, is het recht op inkomensafhankelijke combinatiekorting  vaak een belangrijk onderdeel van het inkomen na de scheiding. Deze heffingskorting kan oplopen tot € 2.881 per jaar mits aan de voorwaarden wordt voldaan. Ouders kunnen na de scheiding ook beide recht hebben op deze heffingskorting. Wel moeten zij dan aan specifieke eisen voldoen. In de scheidingsadviespraktijk is het niet altijd duidelijk aan welke voorwaarden de zorgregeling moet voldoen om beide in aanmerking te komen voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Voor jou als scheidingsprofessional is het van belang dat jij jouw cliënten hier zorgvuldig over kunt adviseren. De toolkit inkomensafhankelijke combinatiekorting bestaat uit de volgende documenten die je daarbij zullen helpen:

  • Factsheet Inkomensafhankelijke combinatiekorting: In de factsheet wordt ingegaan op de voorwaarden voor het recht op inkomensafhankelijke combinatiekorting van de ouder bij wie het kind niet staat ingeschreven in de basisregistratie (de zogenaamde co-ouder). Daarna wordt stilgestaan bij een aantal recente belangrijke gerechtelijke uitspraken omtrent het recht van de co-ouder op de inkomensafhankelijke combiantiekorting
  • Model toelichting gecorrigeerde aangifte: Deze brief kun je gebruiken als toelichting op deze gecorrigeerde aangifte. Hiermee geef je de Belastingdienst alvast de relevante informatie die zij nodig hebben om de gecorrigeerde aangifte te kunnen beoordelen. 
  • Model verzoek belastingdienst ambtshalve mindering: Dit model kan worden gebruikt indien men na afloop van de bezwaar- en beroepstermijnen erachter komt dat een aanslag ten onrechte op een te hoog bedrag is vastgesteld of ten onrechte te hoge bedragen aan belasting zijn afgedragen of ingehouden.

Factsheet 10% regeling

In deze factsheet wordt ingegaan op de per 1 januari 2018 (her)ingevoerde 10%-regeling voor de toeslagen. Omdat voor de toeslagen in het jaar van scheiding het gezamenlijke jaarinkomen bepalend is, kan het nadelig uitpakken wanneer een partner in de loop van een jaar vertrekt en na vertrek meer gaat verdienen. Om de negatieve gevolgen hiervan te beperken, heeft de wetgever de zogenaamde 10%-regeling ingevoerd.

Excelsheet inkomen na scheiden

Deze Excelsheet geeft inzicht in het netto besteedbaar inkomen van jouw cliënten na de scheiding. Hierbij worden alle relevante onderdelen die het gevolg zijn van de scheiding verwerkt. Je kunt hierbij denken aan de kinder- en partneralimentatie, toeslagen, heffingskortingen, et cetera. Hierdoor krijgen cliënten naast inzicht in hun eigen financiële positie na de scheiding ook inzicht het inkomen van hun toekomstige ex-partner. Hierdoor wordt inzichtelijk of er een zeker financieel evenwicht is. Dit kan bijdragen aan wederzijds begrip en in het verlengde daarvan overeenstemming over de hoogte van de vast te stellen alimentaties.

Excelsheet inkomsten uitgaven persoonlijk overzicht huishoudboekje

Deze Excelsheet kun je gebruiken om met jouw cliënten te kijken wat de verwachte inkomsten en uitgaven zullen zijn na de scheiding. De genoemde inkomsten en uitgaven zijn niet limitatief. Je dient dus per situatie te bekijken welke onderdelen van toepassing zijn en welke onderdelen mogelijk ontbreken.

Factsheet toeslagen

Als jouw cliënten gaan scheiden, kan dit gevolgen hebben voor de toeslagen van één of beide ex-partner(s). Het is van belang dat je als scheidingsbegeleider navraagt of ex-partners toeslagen ontvangen. Vervolgens dien je na te gaan of beide ex-partners in het jaar van scheiden nog recht zullen hebben op deze of andere toeslagen. Veel hangt onder andere af van wanneer er nog sprake is van “toeslagpartners” en indien er (minderjarige) kinderen zijn bij wie deze zullen worden ingeschreven. Tevens hebben de toeslagen in sommige gevallen effect op het inkomen na scheiden en eventuele alimentatievergoedingen en omgekeerd. Dit document kun je aan jouw cliënten verstrekken om hen zo een globaal overzicht te geven van de verschillende toeslagen en de voorwaarden die hiervoor gelden. Daarnaast kun je dit document gebruiken om zelf meer inzicht te krijgen in de werking van de verschillende toeslagen.

© Copyright - De Scheidingsdeskundige