archive pagina

Checklist afwikkeling scheiding

Rondom de afwikkeling van jouw scheiding dienen er een hoop zaken te worden geregeld. Instanties moeten worden geïnformeerd, bankrekeningen omgezet, automatische incasso’s moeten worden aangepast, verzekeringen omgezet etc. Met deze checklist geven wij jou een overzicht van de meest voorkomende actiepunten na een scheiding. Zo houdt je overzicht en wordt voorkomen dat er zaken worden vergeten of over het hoofd worden gezien.

Factsheet aftrekbare scheidingskosten

Kosten ter verkrijging van partneralimentatie zijn, onder voorwaarden, fiscaal aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Het is voor jou als scheidingsbegeleider van belang om jouw cliënten te wijzen op de fiscale aftrekbaarheid van deze kosten. Ook dien je jouw facturen hierop aan te passen. Dit document geeft een overzicht van de voorwaarden en aandachtspunten omtrent dit onderwerp.

Modeldocument echtscheidingsconvenant huwelijk – gemeenschap van goederen

In deze sectie vindt je verschillende modelconvenanten. Hierbij hebben wij modelconvenanten gemaakt voor partijen die gehuwd zijn, geregistreerd partner zijn en voor samenwonenden. Voor gehuwden en geregistreerde partners hebben wij een onderscheid gemaakt tussen een gemeenschap van goederen of huwelijkse/partnerschapsvoorwaarden. Je gebruikt het model dat het beste bij de specifieke situatie past. Hierbij is het van belang dat je elk onderdeel van het echtscheidingsconvenant zorgvuldig doorloopt en waar nodig aanpast. Wij hebben in deze convenanten vele keuzemogelijkheden gegeven van afspraken die partijen kunnen maken. Het is van belang dat je de mogelijkheden die niet van toepassing zijn uit het convenant verwijdert. De van toepassing zijnde paragrafen dien je aan te passen of aan te vullen, zodat deze aansluit bij de specifieke situatie van jouw cliënten. Wij raden je aan zeer zorgvuldig met het opstellen van deze convenanten om te gaan. Het is van groot belang dat de afspraken die jouw cliënten overeenkomen op een correcte wijze zijn vastgelegd in het convenant. Zo voorkom je toekomstige misverstanden over bepaalde afspraken.

Modeldocument echtscheidingsconvenant huwelijk – gemeenschap van goederen (Engels)

In deze sectie vindt je verschillende modelconvenanten. Hierbij hebben wij modelconvenanten gemaakt voor partijen die gehuwd zijn, geregistreerd partner zijn en voor samenwonenden. Voor gehuwden en geregistreerde partners hebben wij een onderscheid gemaakt tussen een gemeenschap van goederen of huwelijkse/partnerschapsvoorwaarden. Je gebruikt het model dat het beste bij de specifieke situatie past. Hierbij is het van belang dat je elk onderdeel van het echtscheidingsconvenant zorgvuldig doorloopt en waar nodig aanpast. Wij hebben in deze convenanten vele keuzemogelijkheden gegeven van afspraken die partijen kunnen maken. Het is van belang dat je de mogelijkheden die niet van toepassing zijn uit het convenant verwijdert. De van toepassing zijnde paragrafen dien je aan te passen of aan te vullen, zodat deze aansluit bij de specifieke situatie van jouw cliënten. Wij raden je aan zeer zorgvuldig met het opstellen van deze convenanten om te gaan. Het is van groot belang dat de afspraken die jouw cliënten overeenkomen op een correcte wijze zijn vastgelegd in het convenant. Zo voorkom je toekomstige misverstanden over bepaalde afspraken.

Modeldocument echtscheidingsconvenant huwelijk – huwelijkse voorwaarden

In deze sectie vindt je verschillende modelconvenanten. Hierbij hebben wij modelconvenanten gemaakt voor partijen die gehuwd zijn, geregistreerd partner zijn en voor samenwonenden. Voor gehuwden en geregistreerde partners hebben wij een onderscheid gemaakt tussen een gemeenschap van goederen of huwelijkse/partnerschapsvoorwaarden. Je gebruikt het model dat het beste bij de specifieke situatie past. Hierbij is het van belang dat je elk onderdeel van het echtscheidingsconvenant zorgvuldig doorloopt en waar nodig aanpast. Wij hebben in deze convenanten vele keuzemogelijkheden gegeven van afspraken die partijen kunnen maken. Het is van belang dat je de mogelijkheden die niet van toepassing zijn uit het convenant verwijdert. De van toepassing zijnde paragrafen dien je aan te passen of aan te vullen, zodat deze aansluit bij de specifieke situatie van jouw cliënten. Wij raden je aan zeer zorgvuldig met het opstellen van deze convenanten om te gaan. Het is van groot belang dat de afspraken die jouw cliënten overeenkomen op een correcte wijze zijn vastgelegd in het convenant. Zo voorkom je toekomstige misverstanden over bepaalde afspraken.

Modeldocument echtscheidingsconvenant huwelijk – huwelijkse voorwaarden (Engels)

In deze sectie vindt je verschillende modelconvenanten. Hierbij hebben wij modelconvenanten gemaakt voor partijen die gehuwd zijn, geregistreerd partner zijn en voor samenwonenden. Voor gehuwden en geregistreerde partners hebben wij een onderscheid gemaakt tussen een gemeenschap van goederen of huwelijkse/partnerschapsvoorwaarden. Je gebruikt het model dat het beste bij de specifieke situatie past. Hierbij is het van belang dat je elk onderdeel van het echtscheidingsconvenant zorgvuldig doorloopt en waar nodig aanpast. Wij hebben in deze convenanten vele keuzemogelijkheden gegeven van afspraken die partijen kunnen maken. Het is van belang dat je de mogelijkheden die niet van toepassing zijn uit het convenant verwijdert. De van toepassing zijnde paragrafen dien je aan te passen of aan te vullen, zodat deze aansluit bij de specifieke situatie van jouw cliënten. Wij raden je aan zeer zorgvuldig met het opstellen van deze convenanten om te gaan. Het is van groot belang dat de afspraken die jouw cliënten overeenkomen op een correcte wijze zijn vastgelegd in het convenant. Zo voorkom je toekomstige misverstanden over bepaalde afspraken.

Modeldocument echtscheidingsconvenant geregistreerd partnerschap – gemeenschap van goederen

In deze sectie vindt je verschillende modelconvenanten. Hierbij hebben wij modelconvenanten gemaakt voor partijen die gehuwd zijn, geregistreerd partner zijn en voor samenwonenden. Voor gehuwden en geregistreerde partners hebben wij een onderscheid gemaakt tussen een gemeenschap van goederen of huwelijkse/partnerschapsvoorwaarden. Je gebruikt het model dat het beste bij de specifieke situatie past. Hierbij is het van belang dat je elk onderdeel van het echtscheidingsconvenant zorgvuldig doorloopt en waar nodig aanpast. Wij hebben in deze convenanten vele keuzemogelijkheden gegeven van afspraken die partijen kunnen maken. Het is van belang dat je de mogelijkheden die niet van toepassing zijn uit het convenant verwijdert. De van toepassing zijnde paragrafen dien je aan te passen of aan te vullen, zodat deze aansluit bij de specifieke situatie van jouw cliënten. Wij raden je aan zeer zorgvuldig met het opstellen van deze convenanten om te gaan. Het is van groot belang dat de afspraken die jouw cliënten overeenkomen op een correcte wijze zijn vastgelegd in het convenant. Zo voorkom je toekomstige misverstanden over bepaalde afspraken.

Modeldocument echtscheidingsconvenant geregistreerd partnerschap – partnerschapsvoorwaarden

In deze sectie vindt je verschillende modelconvenanten. Hierbij hebben wij modelconvenanten gemaakt voor partijen die gehuwd zijn, geregistreerd partner zijn en voor samenwonenden. Voor gehuwden en geregistreerde partners hebben wij een onderscheid gemaakt tussen een gemeenschap van goederen of huwelijkse/partnerschapsvoorwaarden. Je gebruikt het model dat het beste bij de specifieke situatie past. Hierbij is het van belang dat je elk onderdeel van het echtscheidingsconvenant zorgvuldig doorloopt en waar nodig aanpast. Wij hebben in deze convenanten vele keuzemogelijkheden gegeven van afspraken die partijen kunnen maken. Het is van belang dat je de mogelijkheden die niet van toepassing zijn uit het convenant verwijdert. De van toepassing zijnde paragrafen dien je aan te passen of aan te vullen, zodat deze aansluit bij de specifieke situatie van jouw cliënten. Wij raden je aan zeer zorgvuldig met het opstellen van deze convenanten om te gaan. Het is van groot belang dat de afspraken die jouw cliënten overeenkomen op een correcte wijze zijn vastgelegd in het convenant. Zo voorkom je toekomstige misverstanden over bepaalde afspraken.

Modeldocument scheidingsconvenant samenwoners

In deze sectie vindt je verschillende modelconvenanten. Hierbij hebben wij modelconvenanten gemaakt voor partijen die gehuwd zijn, geregistreerd partner zijn en voor samenwonenden. Voor gehuwden en geregistreerde partners hebben wij een onderscheid gemaakt tussen een gemeenschap van goederen of huwelijkse/partnerschapsvoorwaarden. Je gebruikt het model dat het beste bij de specifieke situatie past. Hierbij is het van belang dat je elk onderdeel van het echtscheidingsconvenant zorgvuldig doorloopt en waar nodig aanpast. Wij hebben in deze convenanten vele keuzemogelijkheden gegeven van afspraken die partijen kunnen maken. Het is van belang dat je de mogelijkheden die niet van toepassing zijn uit het convenant verwijdert. De van toepassing zijnde paragrafen dien je aan te passen of aan te vullen, zodat deze aansluit bij de specifieke situatie van jouw cliënten. Wij raden je aan zeer zorgvuldig met het opstellen van deze convenanten om te gaan. Het is van groot belang dat de afspraken die jouw cliënten overeenkomen op een correcte wijze zijn vastgelegd in het convenant. Zo voorkom je toekomstige misverstanden over bepaalde afspraken.

Model aanvullend convenant

Dit document kun je gebruiken indien partijen een aanvulling of wijziging willen aanbrengen op een convenant, terwijl het verzoekschrift al is ingediend of het huwelijk al ontbonden is.

Model overeenkomst meerderjarig kind

Bij een scheiding worden afspraken ten aanzien van minderjarige kinderen vastgelegd in een ouderschapsplan. Afspraken ten aanzien van meerderjarige kinderen horen hier niet in thuis, omdat ouders geen gezag meer hebben over het betreffende kind. Echter hebben meerderjarige kinderen in beginsel tot 21-jarige leeftijd recht op kinderalimentatie. Indien de afspraken ten aanzien van meerderjarige kinderen in het convenant worden vastgelegd, dienen deze kinderen het convenant mee te tekenen. Dit kan onwenselijk zijn. Deze modelovereenkomst kan worden gebruikt als ouders en meerderjarig kind hun afspraken wensen vast te leggen en als bijlage aan het convenant gehecht worden.

Model e-mail toezending concept scheidingsdossier aan cliënten

Deze bevestigingsmail wordt aan de cliënt(en) verzonden op het moment dat je alle door hen overeengekomen afspraken hebt vastgelegd in het (echt)scheidingsconvenant en alle producties en bijlagen die hierbij horen. Hoe het volledige scheidingsdossier er in de praktijk uit zal zien kun je vinden in het bestand “Inhoudsopgave scheidingsdossier”.

In het laatste gesprek tekenen partijen het echtscheidingsconvenant waarin alle afspraken tussen hen zijn vastgelegd. Voordat dit gesprek plaatsvindt adviseren wij jou alle stukken aan jouw cliënten toe te zenden. Zij kunnen alle documenten dan uitgebreid bestuderen voordat zij de stukken ondertekenen. Eventuele correcties/aanpassingen kunnen vóór de afspraak verwerkt worden. Je weet dan (bijna) zeker dat er tijdens het gesprek geen situatie ontstaat waarbij een van de partijen zich niet kan vinden in de inhoud van het convenant.

Model e-mail afronding scheidingsbegeleiding en evaluatieformulier

Het formele scheidingsproces eindigt op het moment dat de beschikking van de rechtbank is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Jouw belangrijkste taak om de scheidingsconsument door het scheidingsproces te loodsen komt tot een einde. Het kan zijn dat je jouw cliënten in de toekomst nog gaat helpen met de belastingaangifte of andere zaken. Desondanks is het goed te bevestigen dat jouw opdracht tot een einde is gekomen. Daarbij is het van belang vast te stellen of cliënten tevreden zijn met jouw dienstverlening. Enerzijds kun je dit zelf inschatten. Anderzijds kun je door middel van een evaluatieformulier verifiëren of jouw gevoel ten aanzien van de tevredenheid overeenkomt met de werkelijkheid. Daarnaast kan dit jou helpen bij de optimalisering van jouw dienstverlening.

In dit document vindt je een model e-mail afsluiting met evaluatieformulier die je, na inschrijving van de beschikking van de rechtbank in de registers van de burgerlijke stand, naar jouw cliënten kunt toesturen.

© Copyright - De Scheidingsdeskundige