Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor scheidingsbegeleiders. Is jouw polis op orde?

Geplaatst op 17 augustus 2021

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor scheidingsbegeleiders. Is jouw polis op orde?

Een professional die betrokken is bij het scheidingsproces probeert zijn cliënten zo goed mogelijk te helpen. Ondanks professionele begeleiding kan er veel mis gaan bij scheidingsbegeleiding. Een verkeerde juridische of fiscale duiding kan grote schade tot gevolg hebben. Hierdoor kun je geconfronteerd worden met een aansprakelijkheidsstelling. Daarom hebben de meeste professionals een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Doordat dit risico wordt overgedragen wordt de financiële continuïteit van de onderneming (of de ondernemer) beschermd. Ook voor de scheidingsconsument is het van belang dat een financieel kapitaalkrachtige partij eventuele schade kan vergoeden.

Omvang van de verzekeringsdekking

Het hebben van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is geen garantie dat je ook daadwerkelijk goed verzekerd bent. Het is daarom van belang om na te gaan of jouw polis goed aansluit op de door jou geboden dienstverlening.

Checklist

De Scheidingsdeskundige heeft een checklist ontwikkeld welke je kunt gebruiken bij het verifiëren van jouw polis. De volgende onderdelen dien je, al dan niet in overleg met de verzekeringsadviseur en of verzekeringsmaatschappij, te bekijken:

  1. Verzekerde hoedanigheid

Bij een verzekeraar wordt onder “mediator” vaak verstaan een onafhankelijk bemiddelaar bij een conflict. Veel mediators houden zich naast het bemiddelen logischerwijs ook bezig met het informeren en adviseren over juridische, financiële en fiscale aspecten. Zo maakt een mediator vermogensopstellingen, alimentatieberekeningen, bemoeit zich met pensioenafwikkeling, stelt convenanten op welke meestal ook fiscale bepalingen bevatten, et cetera.

Als uitsluitend de hoedanigheid van “mediator” is verzekerd, is dat onvoldoende. Een mediator die scheidingen begeleidt zal in veel gevallen behoefte hebben aan een verzekering die ook dekking biedt ten aanzien van de juridische, financiële en fiscale aspecten. Veel standaard verzekeringen voor mediators bieden deze dekking echter niet.

  1. Verzekerd bedrag

Het is van belang dat het verzekerde bedrag voldoende is om eventuele schade te vergoeden. In overleg met uw adviseur kunt u afstemmen welk verzekerd bedrag volstaat.

  1. Inloop risico

Bij het oversluiten van een verzekering naar een andere maatschappij moet je rekening houden dat je het inlooprisico meeverzekerd. Dat geldt ook als de verzekeringsdekking op jouw polis wordt uitgebreid. Het kan immers voorkomen dat een relatie schade lijdt die is veroorzaakt in de periode voordat de dekking van kracht was. In dat geval is het van belang dat de schade toch vergoed wordt.

  1. Uitlooprisico

Bij het staken van een onderneming kun je meestal 1, 3 of 5 jaar uitlooprisico meeverzekeren. Gedurende die periode is er dan nog dekking op de verzekering. Zeker als je een eenmanszaak hebt (hoofdelijke aansprakelijkheid) is het verzekeren van het uitlooprisico van groot belang. Mocht je na deze periode van 5 jaar toch nog aangesproken worden dan kun je aantonen dat je aan je zorgplicht hebt voldaan.

  1. Overeenkomst van opdracht en leveringsvoorwaarden zijn vaak goede aanvullingen op een aansprakelijkheidsverzekering.

In de overeenkomst tot opdracht en leveringsvoorwaarden maak je duidelijk wat je voor jouw cliënten kunt betekenen en wat ze van je mogen verwachten. Het is hierbij van groot belang dat je duidelijk bent wat cliënten niet van jou mogen verwachten. In het verlengde hiervan dien je je te onthouden van activiteiten die je hebt uitgesloten van jouw dienstverlening.

 

Noot: De Scheidingsdeskundige is geen verzekeringsadviseur. De intentie van dit artikel is om bewustwording te creëren bij professionals die zich met scheidingsbegeleiding bezighouden. Dit komt ten goede aan de kwaliteit van onze sector. 

 

Bijeenkomst “Klachten en de praktijk van de scheidingsprofessional”
Wil jij meer weten over aansprakelijkheidsrecht?
Op 1 november organiseren wij een bijeenkomst over dit belangrijke thema.
Kijk voor meer informatie op onze website:

Bijeenkomst Klachten en de praktijk van de scheidingsprofessional
 


© Copyright - De Scheidingsdeskundige