Begunstiging ex-echtgenoot levensverzekering, redelijkheid en billijkheid

Geplaatst op 24 januari 2015

In principe bepaalt de zogenaamde redactie van de polis wie recht heeft op een verzekeringsuitkering (begunstigde). De Rechtbank Midden-Nederland heeft op 8 oktober 2014 geoordeeld dat een ex-echtgenote geen recht had op een uitkering van een levensverzekering, ondanks dat zij als begunstigde op deze verzekering was aangemerkt.

Situatie: De man en de vrouw hadden in hun echtscheidingsconvenant afgesproken dat de levensverzekering aan de man zou toekomen. In ruil daarvoor kreeg de vrouw hun vakantiehuis in Frankrijk toebedeeld. Op het moment dat de man overleed stond zijn ex-echtgenote per abuis nog als begunstigde op de levensverzekering aangemerkt. De ex-echtgenote ontving daarom de verzekeringsuitkering. De man was na de scheiding een geregistreerd partnerschap (gemeenschap van goederen) aangegaan met een nieuwe partner. De rechtbank constateert dat de verzekering door de afspraken tussen de voormalige echtgenoten tot het vermogen van de man is gaan behoren. Naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid is het onaanvaardbaar dat de ex-echtgenote de uitkering mag behouden.

Bij verschil van mening dient niet alleen te worden gekeken naar de overeenkomst van levensverzekering en de wet, maar ook naar de bedoeling van verzekeringsnemer. Een gespreksnotitie met een adviseur of een notaris kan daarvoor van groot belang zijn. Zie hiervoor een uitspraak van de Hoge Raad in 2012 in een soortgelijke zaak.


© Copyright - De Scheidingsdeskundige