Afronding en formele procedure

Op het moment dat cliënten overeenstemming hebben bereikt over de gevolgen van hun scheiding worden de afspraken vastgelegd in een convenant. Het is van groot belang dat deze overeenkomst zorgvuldig tot stand komt. De Scheidingsdeskundige ondersteunt haar leden hierbij met educatie en hoogwaardige modeldocumenten.

SBD advocaten is circa 10 jaar partner van de Scheidingsdeskundige en biedt begeleiding bij de formele procedure richting de rechtbank. Deze begeleiding gaat verder dan het indienen van het echtscheidingsverzoek bij de rechtbank. Op de scheidingsprofessional en SBD advocaten rust een zware zorgplicht om zorgvuldig te werken. Cliënten dienen goed geïnformeerd en welbewust tot afspraken te komen. Uitgangspunten van de dienstverlening van SBD aan leden van de Scheidingsdeskundige:

 • Respect en vertrouwen ten aanzien van de kennis en integriteit van de  scheidingsprofessional
 • Gelijkwaardigheid scheidingsprofessional en SBD advocaten (korte lijnen)
 • Kwaliteitsverbetering door vier ogen principe (vanuit verschillende vakdisciplines)
 • De scheiding wordt niet overgedaan
 • Voortvarende doorlooptijd van circa 4 weken (indienen echtscheiding tot inschrijving scheiding in de registers van de Burgerlijke stand).

SBD advocaten verricht de volgende werkzaamheden:

 • Juridische check op het complete scheidingdossier (4 ogen principe)
 • Gesprek met de  scheidingsprofessional en zijn cliënten (videobellen)
  • Doorspreken convenant en ouderschapsplan
  • Beantwoorden van eventuele vragen
  • Controle identiteit
 • Indienen verzoekschrift tot echtscheiding bij de rechtbank
 • Indienen verzoek tot inschrijving van het scheidingsverzoek in het huwelijksgoederenregister
 • Toezenden beschikking rechtbank aan cliënten en professional
 • Opstellen en toezenden aktes van berusting
 • Begeleiding bij de inschrijving van de scheiding in de registers van de Burgerlijke stand
 • Toesturen bewijs van inschrijving van de echtscheiding in de registers van de Burgerlijke stand
 • Voldoening griffierechten € 314 (tarief 2023)

De kosten voor de begeleiding bedragen € 850 inclusief BTW.

Voor de exacte procedure heeft de Scheidingsdeskundige samen met SBD advocaten een hoogwaardig proces ontwikkeld.

© Copyright - De Scheidingsdeskundige